INTERNATIONAL GREEN FILM FESTIVAL
IGFF CRACOW 2018 is an international festival of ecological films, it is a celebration of cinema and people who are not indifferent to the fate of our planet. IGFF CRACOW 2018 also includes ecological workshops, educational meetings, lectures and other artistic activities focused at improving the culture of life in accordance with the "green" values. 
IGFF CRACOW 2018 Festival was created by the Green Festival Foundation, whose aspiration is to conduct environmental education and sustainable development to communicate to the public environmental messages through the film and the festival.
IGFF KRAKÓW 2018 IGFF KRAKÓW 2018 to międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej, święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety.
 IGFF CRACOW 2018 to także warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, prelekcje i inne działania artystyczne mające na celu poprawę kultury życia zgodnie z „zielonymi” wartościami. 
Festiwal IGFF CRACOW 2018 został stworzony przez Fundację Green Festival, która ma za zadanie prowadzić edukację środowiskową promującą zrównoważony rozwoju i przekazywać idee proekologiczne za pośrednictwem filmu i festiwalu.
DATES & DEADLINES
AWARDS & PRIZES
SUBMIT
International Green Film Festival proudly accepts entries via FilmFreeway.com, the world's best online submission platform. FilmFreeway offers free HD online screeners, unlimited video storage, digital press kits, and more. Click to submit with FilmFreeway.
  • Earlybird Deadline

  • Regular Deadline

  • Late Deadline

  • Notification Date