IGFF CRACOW 2018

INTERNATIONAL GREEN FILM FESTIVAL

INTERNATIONAL GREEN FILM FESTIVAL

IGFF CRACOW 2018 is an international festival of ecological films, it is a celebration of cinema and people who are not indifferent to the fate of our planet.
IGFF CRACOW 2018 also includes ecological workshops, educational meetings, lectures and other artistic activities focused at improving the culture of life in accordance with the "green" values.
IGFF CRACOW 2018 to międzynarodowy festiwal filmów o tematyce ekologicznej, to święto kina i ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety.
IGFF CRACOW 2018 to także warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, prelekcje i inne działania artystyczne mające na celu poprawę kultury życia zgodnie z „zielonymi” wartościami.