KINO CENTRALNE / CENTRAL CINEMA
Miasteczko Festiwalowe na Bulwarach Wiślanych ul.Smocza
17.00-22.00

17:00

Home / Dom SOS dla Ziemi
Director: Yann Arthus-Bertrand Duration: 90:00 Country: France


[ENG] A journey across all continents, the aim of which is to draw the world’s attention to problems and threats to the natural environment: global warming, dying forests, extinction of animal and plant species, and ending natural resources.
[PL] Podróż przez wszystkie kontynenty, której celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy oraz zagrożenia środowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umierające lasy, wymieranie gatunków zwierząt, a także roślin oraz kończące się zasoby naturalne.

19:00

Scenes from a Dry City /Sceny z wyschniętego Miasta
Director: Francois Verster / Simon Wood Duration: 12:40 Country: United States


[ENG] The film shows a story from Cape Town, which due to water scarcity announced „Day Zero” when the water supply will be cut off.
[PL] Film pokazuje historię z Kapsztadu, który w związku z niedoborem wody ogłosił „Dzień Zero”, kiedy dopływ wody zostanie odcięty.

Można Panikować
Director: Jonathan L. Ramsey Duration: 58:00 Country: Poland


[ENG] The professor deals with phenomena leading to climate change and alerts about an imminent threat. Now he has to deal with a personal tragedy that prompts him to assess the achievements of his life.
[PL] Profesor zajmuje się zjawiskami prowadzającymi do zmian klimatycznych i alarmuje o nadchodzącym zagrożeniu. Teraz musi poradzić sobie z osobistą tragedią, która skłania go do oceny dokonań życia.

20:00

God Joob / Piękna Robota
Director: Piotr Biedroń Duration: 07:00 Country: Poland


[ENG] Short narrative devoted to the problem of smog with the roles of Paweł Deląg and Karol Wolski. The film was produced by the Green Festival Foundation.
[PL] Etiuda fabularna poświęcona problemowi smogu z rolami Pawła Deląga oraz Karola Wolskiego. Film wyprodukowany przez Fundacje Green Festival.

Punkt krytyczny
Director: WWT polska Duration: 05:00 Country: Poland


Cały ten smog
Director: Tomasz Wełna / Tomasz Borejza Duration: 05:40 Country: Poland


[ENG]What is the impact of smog on our health? How does it affect children, pregnant women and people with allergies? How can we defense against it? The film answers these questions in a simple and understandable way – even for children.
[PL] Jaki wpływ smog ma na nasze zdrowie? Jak wpływa na dzieci, kobiety w ciąży i ludzi z alergiami? Jak możemy się przed nim bronić? Film odpowiada na te pytania w prosty i zrozumiały sposób – nawet dla dzieci.

21:00


Ceremonia Wręczenia Nagród 3. Kraków Green Film Festival

Awards Ceremony 3. Krakow Green Film Festival

DOLNE MŁYNY/ ZET PE TE
ul. Dolnych Młynów 10
20:30-22:00

FORUM PRZESTRZENIE
ul. Marii Konopnickiej 28
21:00-24:00

World Without Insect / Świat bez Owodów
Director: Andreas Ewels Duration: 29:00 Country: Germany


[ENG] First insects die, then birds, then people. In parts of Central Europe as much as 70 percent of all inlets have become extinct, and there are even fewer birds.
[PL] Najpierw giną owady, potem ptaki, a potem ludzie. W części Europy Środkowej aż 70 procent wszystkich wlotów wyginęło, a nawet ptaków jest mniej.

Punkt Krytyczny. Energia Odnowa
Director: Łukasz Bluszcz Duration: 80:00 Country: Poland


[ENG] The first Polish feature film about climate change and the inevitable energy revolution. The director of the film is documentary filmmaker Łukasz Bluszcz, and the producer is the WWF Foundation.
[PL] Pierwszy polski pełnometrażowy film na temat zmiany klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Reżyserem filmu jest dokumentalista Łukasz Bluszcz, a producentem Fundacja WWF.

Vanilla
Director: Andreas Ewels Duration: 29:00 Country: Germany


[ENG] The price of vanilla has increased exponentially in recent years. The demand too. A fight for the world’s most expensive spice has broken out. A film that takes you into the fascinating world of vanilla, but also shows the dark sides of this wonderful spice.
[PL] Cena wanilii wzrosła gwałtownie w ostatnich latach, tak jak również i popyt. Wybuchła walka o najdroższą przyprawę na świecie. Film zabierze Cię w fascynujący świat wanilii, ale pokaże także jej ciemne strony.

KINO W PARKU
Park Krakowski
20:30-22:00

Ziemia obiecana

Steve i Sue przyjeżdżają do niewielkiego miasteczka, aby pozyskać tereny pod eksploatację gazu łupkowego. By kontrakt doszedł do skutku, muszą zdobyć zaufanie lokalnej społeczności.

Reżyseria Gus Van Sant
Scenariusz Matt Damon / John Krasinski
Produkcja USA
Film dostał 2 nagrody i 3 nominacje