Rules & Terms
Rules & Terms
1
Submissions must illustrate an environmental theme and be informative, educational or inspirational.
2
Only films completed after January 1st, 2018 will be considered for official selection
3
The Applications are received through FilmFreeway Portal or by sending the filled-in Application, only via Internet. Does not apply to the "Best Youth FIlm" competition.
4
Feature, Animated & (Short) films: up to 30 minutes.
Documentary films: up to 90 minutes.
Best Youth FIlm" competition up to 10 minutes.
5
All films must be subtitled in English exception of the Best Youth Film.
6
Competition films chosen by the Jury must be delivered to the organizers of the "CGFF" at the sentenced date via a link to the film, for example - (Wetransfer)( Filemail)(Digital Pigeon) or another server.
7
We accept .MOV, * mp4 files. in HD quality (1920x1080).
8
The Jury is required to review all movies in competition.
9
The Jury's decisions are final and irrevocable.
10
Films that are in any way connected with the Jury members can not participate in the competition for prizes.
11
We do not accept a movie with blasphemies.
12
Entry fees are non-refundable.
13
The organizers retain rights to use the films solely for promoting “Cracow Green Film Festival” and it’s values.
14
The applicant confirms that he/she has the requisite authority or has obtained the requisite authority from the producer/right holder to enter this film in the “International Green Film Festival” Under NO circumstance, the authorities of “Cracow Green Film Festival” will not entertain or be answerable to anyone else apart from the applicant.
15
Submitting the movie the applicant accepts we can share trailer, pictures and posters of the movie with our social page, website, and other media.
16
By submitting a film, the new organizational regulator "CGFF" for placing the provided photos, the trailer of the film and the poster on the festival website and the Facebook social network "IGFF".
17
By submitting a film, the applicant allows the organizers of "CGFF" to place a fragment of the film (max. 20 seconds) in the films and teasers of the "CGFF" Festival.
18
Submitting the movie the applicant accepts we can share trailer, pictures and posters of the movie with our social page, website, and other media.
If the applicant doesn't want, have to send us an email (with contact form can find on www.greenfestival.pl) or email: office@greenfestival.pl
19
The organizers reserve the right not to award any or all of the prizes.

Zasady i Warunki
Zasady i warunki
1
Zgłoszenia muszą ilustrować temat środowiskowy i mieć charakter informacyjny, edukacyjny lub inspirujący.
2
Tylko filmy zrealizowane po 01.01.2018 r, będą brane pod uwagę przy oficjalnej selekcji.
3
Filmy muszą być zgłaszane za pośrednictwem portalu FilmFreeway
Nie dotyczy to konkursu "Best Youth FIlm" (szczegóły konkursu w osobnym regulaminie)
4
Filmy fabularne, oraz animowane nie mogą przekroczyć 30 minut.
Filmy dokumentalne mogą mieć więcej niż 90 minut.
Filmy biorące udział w konkursie "Best Youth FIlm" nie mogą przekroczyć 10 minut.
5
Wszystkie filmy zagraniczne (oprócz anglojęzycznych) muszą mieć napisy w j.angielskim.
6
Filmy konkursowe wybrane przez Jury muszą zostać dostarczone organizatorom "CGFF", we wskazanym terminie za pośrednictwem linku do filmu jak na przykład - (wetransfer) czy inny serwer.
7
Akceptowane są pliki typu .MOV, *mp4. w jakosci HD (1920x1080).
8
Jury musi przejrzeć wszystkie filmy biorące udział w konkursie.
9
Decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne.
10
Filmy, które są w jakikolwiek sposób powiązane z członkami Jury, nie mogą brać udziału w konkursie o nagrody.
11
Filmy z bluźnierstwami nie są akceptowane.
12
Opłaty wpisowe nie podlegają zwrotowi.
13
Organizatorzy zachowują prawo do korzystania z filmów wyłącznie w celu promowania "CGFF" i jego wartości.
14
Wnioskodawca potwierdza, że posiada wszelkie prawa własnościowe do filmu oraz posiada prawa do wystawienia go na miedzynarodowym konkursie filmowym "CGFF" w Krakowie. Organizatorzy i władze "CGFF" nie będą zajmować się ani nie będą odpowiadać przed nikim innym poza wnioskodawcą.
15
Zgłaszając film, wnioskodawca akceptuje regulamin, oraz wyraża zgodę na udostępnienie zwiastunu filmu, zdjęć i plakatu filmu.
16
Zgłaszając film, wnioskodawca zezwala organizatorom "CGFF" na umieszczenie dostarczonych zdjeć, zwiastuna filmu i plakatu na stronie festiwalu oraz stronie społecznościowej Facebook "IGFF".
17
Zgłaszając film wnioskodawca zezwala organizatorom "CGFF" na umieszczenie fragmentu filmu (max 20 sekund) w filmach i zwiastunach festiwalu "IGFF".
18
Jeżeli wnioskodawca nie chce aby jego fragmenty filmu oraz materiały promocyjne filmu jak zdjęcia, plakaty, fotosy zostały użyte, należy wysłać wiadomość e-mail (formularz kontaktowy można znaleźć na stronie www.greenfestival.pl) lub na adres e-mail: office@greenfestival.pl
19
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzyznania żadnej lub wszystkich nagród.