WARSZTATY IGFF 2018

WARSZTATY SCENARIUSZOWE (scripdoctoring)

Warsztaty prowadzone przez Monikę Franczak.

Absolwentka Filmoznawstwa w Instytucie Sztuk Audiowizualnych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, szefowa działudevelopment Alvernia Studios.
Od 2013 roku specjalizuje się wscripdoctoringu. Swoje umiejętności szlifowałą w takich kuźniach talentówjak: Script Factory, London, UK; Stephen Cleary’s Genre Writing Workshop etc.


Warsztaty dla młodych twórców – debiutantów, scenarzystów, producentów, reżyserów nt. zasadtworzenia dobrego scenariusza. Podstawowa i rozszerzona analiza scenariusza , a także analiza treatmentu.

 

WYSTAWA PROJEKTÓW EKOLOGICZNEJ SZTUKI UŻYTKOWEJ „PROJEKT ARTING - RÓWNOWAGA"

Przedmiotem wystawy są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowaniaenergii.

Celem wystawy jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra i zasad gospodarowania nim. Projekty są przygotowane przez studentów i absolwentów wydziałów wzornictwa przemysłowego,architektury, uczelni technicznych, projektanciwzornictwa, architekci, inżynierowie i zespołyprojektowe.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ludzie –Innowacja – Design

WARSZTATY EKOLOGICZNE „ENERGIE JUTRA”

Warsztaty organizowane przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design.
Jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych oraz
nauczyciele biologii, ekologii. Najważniejszym celem projektu jest proekologicznaedukacja najmłodszych mieszkańców, z użyciem atrakcyjnych i nowoczesnych technik multimedialnych, dotycząca problemów wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym oraz korzyści, jakie z tego tytułu odnoszą ludzie i przyroda.