3. Kraków Green Film Festival – 16-23 VIII 2020

270 Views0 Comment

Szanowni Państwo! Przyjaciele!

Ostanie miesiące to dla całej ludzkości czas zmagań
z niewidzialnym wrogiem – koronawirusem, przez którego nasze codzienne życie odmieniło się nie do poznania. Pandemia COVID-19 nie spowodowała jednak, że lodowce przestały się topić, stężenie CO2 w atmosferze zmalało, a pogłębiająca się susza
w Polsce miałaby się nagle skończyć.

Problemy poruszane na naszym festiwalu postępują niezależnie od światowego „lockdownu” – nieuchronnie przybliżając nas do katastrofy – a uświadamianie społeczeństwa jest pierwszym, kluczowym krokiem w walce z nimi. Mając na względzie wagę tej walki postanowiliśmy, że 3. Kraków Green Film Festival odbędzie się zgodnie z planem w dniach 16-23 sierpnia 2020 roku. Liczymy, że do tego czasu nasze kino plenerowe na Bulwarach Wiślanych w Krakowie w nowej bezpiecznej formie, przygotowanej wg zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i odpowiednich służb, będzie mogło już funkcjonować. Rozumiejąc jednak możliwe obawy naszych widzów, przygotujemy też alternatywną formę uczestniczenia w Festiwalu poprzez bezpłatną platformę streamingową, gdzie będą dostępne wszystkie konkursowe filmy.

Nasz zespół jest zdeterminowany, aby przygotować najlepszy festiwal filmów ekologicznych, jaki można sobie wyobrazić, bo nasza Planeta na to zasługuje. Bez edukacji i podniesienia świadomości zagrożeń, przed jakimi stoimy, zatrzymanie zmian zagrażających Ziemi nie będzie możliwe.

Na Festiwal zgłoszono już blisko tysiąc filmów z całego świata,
a do konkursu głównego zostanie zakwalifikowanych około
70 produkcji. Większość filmów będzie miało w Krakowie polską premierę, a dla części z nich będzie to zarazem światowa premiera. W konkursie znajdą się też filmy, które w ciągu ostatniego roku zdobyły nagrody na największych światowych festiwalach, jak np. „Kraina Miodu” – laureat 1. nagrody na festiwalu Sundance i zdobywca nominacji do Oscara. Pokazujemy też inne wybitne produkcje jak chociażby szeroko komentowane „Antropocen. Epoka Człowieka”, „Zatoka Cieni” czy
„Genesis 2.0”.

W najbliższych dniach będziemy Wam zdradzać szczegóły programu, skład jury, gości festiwalowych oraz partnerów, którzy zadbają o poziom merytoryczny dyskusji.

Do zobaczenia w sierpniu na 3. Kraków Green Festival …
bo nie mamy planety B.

Zespół Kraków Green Film Festival
Fundacja Green Festival
UN Global Compact Network Poland


Szanowni Państwo! Przyjaciele!

Ostanie miesiące to dla całej ludzkości czas zmagań
z niewidzialnym wrogiem – koronawirusem, przez którego nasze codzienne życie odmieniło się nie do poznania. Pandemia COVID-19 nie spowodowała jednak, że lodowce przestały się topić, stężenie CO2 w atmosferze zmalało, a pogłębiająca się susza
w Polsce miałaby się nagle skończyć.

Problemy poruszane na naszym festiwalu postępują niezależnie od światowego „lockdownu” – nieuchronnie przybliżając nas do katastrofy – a uświadamianie społeczeństwa jest pierwszym, kluczowym krokiem w walce z nimi. Mając na względzie wagę tej walki postanowiliśmy, że 3. Kraków Green Film Festival odbędzie się zgodnie z planem w dniach 16-23 sierpnia 2020 roku. Liczymy, że do tego czasu nasze kino plenerowe na Bulwarach Wiślanych w Krakowie w nowej bezpiecznej formie, przygotowanej wg zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia i odpowiednich służb, będzie mogło już funkcjonować. Rozumiejąc jednak możliwe obawy naszych widzów, przygotujemy też alternatywną formę uczestniczenia w Festiwalu poprzez bezpłatną platformę streamingową, gdzie będą dostępne wszystkie konkursowe filmy.

Nasz zespół jest zdeterminowany, aby przygotować najlepszy festiwal filmów ekologicznych, jaki można sobie wyobrazić, bo nasza Planeta na to zasługuje. Bez edukacji i podniesienia świadomości zagrożeń, przed jakimi stoimy, zatrzymanie zmian zagrażających Ziemi nie będzie możliwe.

Na Festiwal zgłoszono już blisko tysiąc filmów z całego świata,
a do konkursu głównego zostanie zakwalifikowanych około
70 produkcji. Większość filmów będzie miało w Krakowie polską premierę, a dla części z nich będzie to zarazem światowa premiera. W konkursie znajdą się też filmy, które w ciągu ostatniego roku zdobyły nagrody na największych światowych festiwalach, jak np. „Kraina Miodu” – laureat 1. nagrody na festiwalu Sundance i zdobywca nominacji do Oscara. Pokazujemy też inne wybitne produkcje jak chociażby szeroko komentowane „Antropocen. Epoka Człowieka”, „Zatoka Cieni” czy
„Genesis 2.0”.

W najbliższych dniach będziemy Wam zdradzać szczegóły programu, skład jury, gości festiwalowych oraz partnerów, którzy zadbają o poziom merytoryczny dyskusji.

Do zobaczenia w sierpniu na 3. Kraków Green Festival …
bo nie mamy planety B.

Zespół Kraków Green Film Festival
Fundacja Green Festival
UN Global Compact Network Poland

 

Ladies and Gentlemen! Friends!

The last months have been a time of struggle for humanity with the invisible enemy – coronavirus, which has changed our daily lives. The COVID-19 pandemic hasn’t stopped glaciers from melting, the concentration of CO2 in the atmosphere and many years of drought in Poland.

Bearing in mind that the epidemic and doubts caused by the pandemic, we decided we have to do this year’s festival edition. Climate change continues despite global lock-down, and that’s why the 3rd Krakow Green Film Festival takes place as planned on August 16-23, 2020. We hope that until then our outdoor cinema on the Wisła Boulevards in Krakow, prepared according to the WHO recommendations, will work in a new safe form. Understanding that our audience’s fears are possible, we’ll also prepare an alternative form of participation in the festival – via the free streaming platform, where all competition films will be available.

Our team is strongly determined to prepare the best ecological film festival you can imagine, because our planet deserves it. Without the increase of education and awareness of threats we face, stopping changes on Earth will be impossible.

Nearly thousands of films from around the world have already been submitted to the Festival, and about 70 productions will be qualified for the main competition. 90% of them will premiere in Poland, and for some of them it will be the world premiere. We will screen also films that have won awards at the world’s largest festivals last year, such as „Honey Land” – winner of the Sundance Festival and Oscar nomination, „Anthropocene. Human Age”, „Shadow Bay” or „Genesis 2.0”.

In the upcoming days, we will announce the details of the program, introduce experts who will take care of the substantive level, as well as jurors and festival guests.

See you in August at the 3rd Krakow Green Festival … because there is no planet B.


Team Kraków Green Film Festival
Green Festival Foundation
UN Global Compact Network Poland