AKREDYTACJA MEDIALNA – przeznaczona dla przedstawicieli mediów (radio, prasa, telewizja, Internet) oraz dla fotoreporterów.

Jak otrzymać informacje o przyznaniu akredytacji?

Proszę o wypełnienie poniższego formularzu, z zaznaczeniem odpowiedniej akredytacji, oraz przesłania swoich danych poprzez formularz.

Przyznanie akredytacji będzie potwierdzane na bieżąco drogą mailową i nastąpi najpóźniej do 15 sierpnia 2019.
Brak wiadomości potwierdzającej oznacza odmowę przyznania akredytacji.

Co wchodzi w skład akredytacji?Istnieją dwie możliwości akredytowania się na Festiwal.
1. Akredytacja PRESS upoważnia do uczestnictwa we wszystkich pokazach filmowych odbywających się podczas Festiwalu, z wyłączeniem Gali
2. Akredytacja FOTO upoważnia do uczestnictwa we wszystkich pokazach filmowych odbywających się podczas Festiwalu. z wyłączeniem Gali
3. Akredytacja PRESS/GALA upoważnia do uczestnictwa podczas podczas Gali Wręczenie Nagród w dniu 24 sierpnia 2019
4. Akredytacja FOTO/GALA upoważnia do uczestnictwa podczas podczas Gali Wręczenie Nagród w dniu 24 sierpnia 2019

Imienne akredytacje będzie można odebrać za okazaniem legitymacji dziennikarskiej lub dowodu osobistego w Biurze Festiwalowym od pierwszego dnia Festiwalu.

Biuro festiwalowe znajdować się będzie w miasteczku Festiwalowym. Kontakt Karol Król 537 129 604

Festiwal, w ramach akredytacji dziennikarskich, nie zapewnia i nie pokrywa kosztów  noclegów i wyżywienia.