KINO CENTRALNE / CENTRAL CINEMA
Miasteczko Festiwalowe na Bulwarach Wiślanych ul.Smocza
17.00-22.00

17:00

Grand opening of the 3rd Krakow Green Film Festival / Uroczyste otwarcie 3. Kraków Green Film Festival 


Adam & Ewa MK II 
Director: Sebastian Kuder Duration: 09:00 Country : United Kingdom


[ENG] In a post-apocalyptic future, human memories from the now-extinct species homo sapiens are loaded into the artificial brain of a robot.
[PL] W post-apokaliptycznej przyszłości ludzkie wspomnienia o wymarłym gatunku homo sapiens są wprowadzane do sztucznego mózgu robota.

Deforestation Made in Italy
Director: Francesco De Augustinis  Duration: 67:00 Country: Italy


[ENG] Brazil, in Pará, in the heart of the Amazon forest. But the landscape in front of us is quite different from our expectations. There are no trees. There are no exotic animals, jumping from tree to tree. There is only a red clearing, crossed by a dirty road, where dozens of trucks are travelling, transporting commodities.
[PL] Brazylia – Pará, serce amazońskiej puszczy. Ale krajobraz, jaki się przed nami rozciąga, różni się od naszych oczekiwań. Nie ma drzew, ani egzotycznych zwierząt. Jest brudna droga, przecinająca czerwoną polanę, po której podróżują dziesiątki przewożących towary ciężarówek.

18:00

Punkt Krytyczny: Energia Odnowa
Director: Łukasz Bluszcz Duration: 90:00 Country: Poland


[ENG] The first Polish feature film about climate change and the inevitable energy revolution. The director of the film is documentary filmmaker Łukasz Bluszcz, and the producer is the WWF Foundation
[PL] Pierwszy polski pełnometrażowy film na temat zmiany klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Reżyserem filmu jest dokumentalista Łukasz Bluszcz, a producentem Fundacja WWF.

Klub Komediowy i Kamil Wyszkowski
Taki mamy klimat


Cóż, doniesienia naukowe i prognozy ekologów nie pozostawiają przestrzeni dla optymizmu. Czy wyginiemy? Co realnie możemy zrobić, aby powstrzymać lawinowo rozpędzające się, a katastrofalne w swoich skutkach zmiany klimatyczne? Na te pytania postara się odpowiedzieć nam nasz gość – Kamil Wyszkowski, specjalista ds. polityki klimatycznej i wdrażania celów i standardów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

21:00

Anthropocene: The Human Epoch /Antropocen: Epoka Człowieka
Director: J.Baichwal, E.Burtynsky Duration: 90:00 Country : Canada


[ENG] From psychedelic potash mines in Russia’s Ural Mountains, to metal festivals in the closed city of Norilsk, to the devastated Great Barrier Reef in Australia and surreal lithium evaporation ponds in the Atacama desert, the filmmakers have traversed the globe using high end production values and state of the art camera techniques to document evidence and experience of human planetary domination
[PL] Od psychodelicznych kopalni potasu w rosyjskim Uralu do metalowych kontenerów w mieście Norylsk. Od zdewastowanej Wielkiej Rafy Koralowej w Australii po surrealistyczne stawy litu na pustyni Atakama.

DOLNE MŁYNY/ ZET PE TE
ul. Dolnych Młynów 10
20:30-22:00

Home / SOS dla Ziemi
Director: Yann Arthus-Bertrand Duration: 90:00 Country : France


[ENG]: A journey across all continents, the aim of which is to draw the world’s attention to problems and threats to the natural environment: global warming, dying forests, extinction of animal and plant species, and ending natural resources.
[PL]: Podróż przez wszystkie kontynenty, której celem jest zwrócenie uwagi świata na problemy oraz zagrożenia środowiska naturalnego: globalne ocieplenie, umierające lasy, wymieranie gatunków zwierząt, a także roślin oraz kończące się zasoby naturalne.