KINO CENTRALNE / CENTRAL CINEMA
Miasteczko Festiwalowe na Bulwarach Wiślanych ul.Smocza
17.00-22.00

17:00

A Short film About Ice / Krótki Film o Lodzie
Director: Adam Laity Duration: 29:00 Country : United Kingdom


[ENG] A film-poem documenting the journey of a cinematographer through the changing landscapes of the Arctic
[PL] Wiersz filmowy dokumentujący podróż autora zdjęć przez zmieniające się krajobrazy Arktyki.

Three Arts in Antarctica / Trzy Sztuki w Arktyce
Director:Bartosz Stróżyński Duration: 57:00 Country : Poland


[ENG] The film, which was created as an effect of an unprecedented undertaking in Polish culture and art. The first artistic sailing yacht cruise of Polish artists to Antarctica in history.
[PL] Film, który powstał jako efekt bezprecedensowego przedsięwzięcia w polskiej kulturze, sztuce. Pierwszy w historii artystyczny rejs jachtem żaglowym polskich twórców do Antarktyki

18:00

Poland: Europe’s Garbage Dump / Polska Śmietnikiem Europy
Director: Maciej Kuciel, Patrycja Dzięcioł Duration: 21:40 Country: Poland


[ENG] The film tells the story of how European companies have ruthlessly exploited the weakness of Polish law by sending their garbage to Poland.
[PL] Film opowiada historię europejskich firm bezwzględnie wykorzystujących słabość polskiego prawa wysyłając do Polski swoje śmieci.

New City / Nowe Miasto
Director: Magdalena Krukowska Duration: 27:00 Country: Poland


[ENG] The Philippine authorities are building the new capital, which is to be „the first intelligent, green and resilient metropolis in the region.”
But can you really build an alternative capital to the existing one? Would this really help the people of Manila? Who is the real beneficiary of such investments?
[PL] Władzie Filipin budują nową stolicę, która ma być „pierwszą inteligentną, zieloną i odporną metropolią w regionie”. Ale czy naprawdę możnazbudować stolicę alternatywną do istniejącej? Czy to naprawdę pomogłoby mieszkańcom Manili? Kto jest prawdziwym beneficjentem takich inwestycji ?

19:00

Overtourism
Director: Michał Materna  Duration: 26:00 Country: Poland


[ENG] Documentary about residents of Amsterdam, trying to live regular life in most visited city in Europe.
[PL] Dokument o mieszkańcach Amsterdamu, próbujących żyć zwyczajne życie w najczęściej odwiedzanym mieście Europy.

20:00

Bikes vs Cars/ Rowery kontra samochody
Director: Fredrik Gertten  Duration: 90:00 Country: Sweden


[ENG] The story of people who, through their lifestyle and social commitment, try to fight the growing number of cars taking over the space of their cities.
[PL] Historia o ludziach, którzy poprzez swój tryb życia i zaangażowanie społeczne starają się walczyć z rosnącą liczbą samochodów zagarniających przestrzeń ich miast.

Mekong 2030
Director: A.Suwichakornpong  / P.Ngoc Lan / K.Sotho / A.Keola / S.Naw Kham / P.Ngoc Lan  Duration: 90:00 Country: Lao People’s Democratic Republic


ENG] Mekong 2030 is a film anthology, comprising five stories that envision the future of the Mekong River from different cultural perspectives. Set in the year 2030, it aims to both entertain and inspire audiences to actively protect this critical life source.
[PL] Mekong 2030 to filmowa antologia, łącząca pięć historii, które przedstawiają przyszłość rzeki Mekong z perspektyw różnych kultur. Osadzenie w 2030r. ma na celu jednocześnie zabawić i zainspirować odbiorców do aktywnej ochrony tego kluczowego źródła życia.

DOLNE MŁYNY/ ZET PE TE
ul. Dolnych Młynów 10
20:30-22:00

Punkt Krytyczny. Energia Odnowa
Director: Łukasz Bluszcz Duration: 80:00 Country: Poland


[ENG] The first Polish feature film about climate change and the inevitable energy revolution. The director of the film is documentary filmmaker Łukasz Bluszcz, and the producer is the WWF Foundation.
[PL] Pierwszy polski pełnometrażowy film na temat zmiany klimatu i nieuchronnej rewolucji energetycznej. Reżyserem filmu jest dokumentalista Łukasz Bluszcz, a producentem Fundacja WWF.