KINO CENTRALNE / CENTRAL CINEMA
Miasteczko Festiwalowe na Bulwarach Wiślanych ul.Smocza
17.00-22.00

17:00

Ecolove
Director: Dmitry Grigoriev Duration: 23:00 Country : Russian Federation


[ENG] Lisa, who lives a fully zero-wasted life on her own, meets a guy, who pays interest in her. Suddenly her eco-freaking starts to freak him out.
[PL] Lisa, prowadząca życie zero-waste, spotyka chłopaka, który się nią interesuje. Nagle jej eko-wariactwo zaczyna go przerażać

[ENG] This fictional animal mockumentary places us in a distant imaginary future where life underwater as we know it today has been completely replaced by a new generation of species, made of plastic. [PL] Ten fikcyjny, prześmiewczy dokument o zwierzętach pokazuje nam odległą, wyobrażoną przyszłość, w której znane nam podwodne życie zostaje zastąpione nową generacją plastikowych gatunków.

Dar(k)win Project 
Director: Loris Lamunière Duration: 13:00 Country : France


[ENG] This fictional animal mockumentary places us in a distant imaginary future where life underwater as we know it today has been completely replaced by a new generation of species, made of plastic.
[PL] Ten fikcyjny, prześmiewczy dokument o zwierzętach pokazuje nam odległą, wyobrażoną przyszłość, w której znane nam podwodne życie zostaje zastąpione nową generacją plastikowych gatunków.

Baked Fish
Director: Guillem Miró Mateu Duration: 04:00 Country: Spain


[ENG] What happens if there is so much plastic waste floating in the oceans that the fish disappear? An ironic vision of the future.
[PL] Co się stanie, jeśli w oceanie będzie się unosić tyle plastikowych odpadków, że ryby znikną? Ironiczna wizja przyszłości.

Strata
Director: Ian Mauro Duration: 57:00 Country: Canada


[ENG] Traces of america’s history accumulate and won’t fade.
[PL] Ślady amerykańskiej historii gromadzą się i nie chcą zniknąć

Forkfish
Director: Jarrod Boord Duration: 09:00 Country: Australia


[ENG] Join Rusty Swordfish on an enlightening jaunt along the coast to find creatures of the ocean we didn’t know existed.
[PL] Dołącz do Rusty’ego Swordfisha w jego pouczającej podróży wzdłuż wybrzeża, by znaleźć stworzenia oceaniczne, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.

Take back ! 
Director: Mada Ariya Duration: 15:00 Country: Indonesia


[ENG] The film is about an investigation to dismantle smuggling of imported domestic trash from western countries to East Java through the import of used paper waste. This discovery is evidence of developed countries contributing to rubbish in Indonesia, which has the second largest marine waste contributor in the world.
[PL] Historia dochodzenia w sprawie zaprzestania przemytu importowanych śmieci z krajów zachodnich do wschodniej Jawy przez import zużytych papierowych odpadów. To odkrycie jest dowodem na to, że rozwinięte kraje przyczyniają się do zwiększenia zaśmiecenia Indonezji, która zajmuje drugie miejsce pod względem ilości odpadów morskich na świecie.

Wrapped in Plastic
Director: Vladi Yudi Duration: 04:00 Country: Ukraine


[ENG] “Wrapped in Plastic” is a satire on a collective hysteria around plastic. It’s created as a parody of a horror movie where plastic plays the role of evil. The character of sexy and blonde doll Garbie (Garbage+Barbie) lost her way in the haunted forest.
[PL] „Zaptakowana w Plastik” to satyra na zbiorową histerię wokół plastiku. Powstał jako parodia horroru, w którym plastik odgrywa rolę zła. Postać seksownej i blond lalki Garbie (Garbage + Barbie) zgubiła się w nawiedzonym lesie.

Plastic
Director: Clavaizolle Sophie Duration: 03:00 Country: France


[ENG] Plastic dominated our lives. Is there still a chance to break free from it? This video gives you reason to think about it.
[PL] Plastik opanował nasze życie. Czy jest jeszcze szansa, aby się od niego uwolnić? Ten film w formie teledysku da Ci do myślenia.

 

18:30

Robin Food
Director: Pavel Maximov Duration 20:00 Country : Italy


[ENG] Robin Food is a non-profit and pay-as-you-feel restaurant with a mission: rescue, cook and serve food that otherwise would go to waste. The restaurant is saving fruit and vegetables from markets and farms to raise public awareness on issues of food waste, sustainability and climate change in the most tangible and delicious way possible: a tasty meal.
[PL]  Robin Food to restauracja non-profit z misją: ratuj, gotuj i serwuj żywność, która w innym przypadku trafiłaby do śmieci. Restauracja zbiera owoce i warzywa z rynków i gospodarstw, by podnieść świadomość społeczną na temat marnowania żywności, zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych w najbardziej namacalny i pyszny sposób – przez posiłek.

A Failure of the Imagination
Director: Matthew Hopkins Duration: 09:40 Country: United Kingdom


[ENG]  Every year, the UK food industry wastes 1.9 million tones of food. England Your England returns to share the story of one chef and his efforts to change the way we approach food consumption in the country.
[PL] Co roku brytyjski przemysł spożywczy marnuje 1,9 miliona ton żywności. England Your England powraca, by opowiedzieć historię jednego szefa kuchni i jego starań, by zmienić sposób konsumpcji żywności w jego kraju.

19:00

Punkt krytyczny, Świadoma konsumpcja
Director: WWF Polska Duration 5:00 Country : Poland


[PL]  Jak zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych podczas zakupów? Dlaczego nasze domy są energetycznymi wampirami? Jak sprawić, by na polskich drogach nie było korków? Wystarczy tylko 5 minut w tygodniu, aby poznać i zrozumieć wszystkie te ważne zagadnienia.  Jeden z dziesięciu odcinków serii „Punkt krytyczny” zrealizowanej w ramach projektu „Energia odNowa”.

All inclusive
Director: Corina Schwingruber Ilić Duration 10:00 Country : Switzerland


[ENG] The cruise as a microcosm of society in a confined space, where the opposites of our times collide: wealth and poverty, mass and loneliness, nature and artificiality, culture and commerce. Her carefully framed shots often have a sense of the absurd.
[PL]  Rejs jako mikrokosmos społeczeństwa w ograniczonej przestrzeni, w której zderzają się przeciwieństwa naszych czasów: bogactwo i bieda, masa i samotność, przyroda i sztuczność, kultura i handel. Jej starannie oprawione ujęcia często mają absurd.

Because I could
Director: Niki J. Borger Duration: 05:00 Country: United States


[ENG] Set twenty years in the future, four adults confess their day-to-day climate sins and why they didn’t do things any better.
[PL] Osadzona dwadzieścia lat w przyszłości czwórka dorosłych wyznaje swoje codzienne klimatyczne grzechy i wyjaśnia, dlaczego ich działania nie były lepsze.

iRony
Director: Radheya Jegatheva Duration: 07:00 Country : Australia


[ENG] A film that explores the relationship between man and technology…told from the perspective of a phone.
[PL] Film to poetycka opowieść badająca związek człowieka z technologią… pokazana z perspektywy telefonu.

20:00

A Plastic Surgery: Coca-Cola’s Hidden Secrets
Operacja plastyczna: Ukryte oblicze Coca-Coli
Director: Sandrine Rigaud Duration: 53:00 Country: France


[ENG] Faced with this global scourge, more and more businesses are promising to recycle, including the Coca-Cola Company, a group that sells 4000 plastic bottles around the world every second. Can we depend on the promises made by these multinationals?
[PL] W obliczu tej światowej plagi jednorazowego plastiku coraz więcej firm obiecuje ze swojej strony recykling. Robi to również Coca-Cola, firma sprzedająca 4000 plastikowych butelek co sekundę na całym świecie. Czy możemy ufać ich obietnicom?

21:00

Welcome to Sodom / Witamy w Sodomie
Director: Christian Krönes, Florian Weigensamer Runtime: 90:00 Country : Austria
Pokaz specjalny / GRAND PRIX 2019


[ENG] Welcome to Agbogblosh – the world’s largest electronics cemetery. Every year, a quarter of a million tonnes of e-waste from the West end up illegally here.
[PL] Witajcie w Agbogbloshie – największym na świecie cmentarzysku elektroniki. Co roku nielegalnie trafia tu ćwierć miliona ton elektrośmieci z Zachodu.

DOLNE MŁYNY/ ZET PE TE
ul. Dolnych Młynów 10
20:30-22:00

Useless
Director: Rakel Gardarsdottir / A. M. Olafsdottir Duration: 50:00 Country : Iceland


[ENG] A story about the threat of waste to the world. The film has a positive tone because it focuses on solutions.
[PL] Historia o zagrożeniu, jakim jest dla świata marnotrawstwo. Film utrzymany jest w pozytywnym tonie, ponieważ skupia się na rozwiązaniach.

FORTY KLEPARZ
ul. Kamienna 2
19:30-22:00

Polandscapes
Director:Marcel Dezor Duration: 30:00 Country : Poland


[ENG] Film shows the beauty of Polish landscapes throughout different seasons.
[PL] Film ukazuje piękno polskich krajobrazów w różnych porach roku.

Erin Brockovich


Ten film wszedł do polskich kin 20 lat temu, 19 maja 2000 roku. Kilka miesięcy później twórcy mogli pochwalić się pięcioma nominacjami do Oscara w najważniejszych kategoriach oraz ponad 250 mln dol. wpływów. Dla Julii Roberts występ w produkcji okazał się rolą życia. Ale po premierze niemal równie popularna jak gwiazda Hollywood stała się kobieta, o której opowiada ta historia. Erin Brockovich z samotnej matki trójki dzieci, ledwo wiążącej koniec z końcem, przeistoczyła się w znaną na całym świecie obrończynię uciśnionych i jedną z najważniejszych aktywistek działających na rzecz ochrony środowiska.