KINO CENTRALNE / CENTRAL CINEMA
Miasteczko Festiwalowe na Bulwarach Wiślanych ul.Smocza
17.00-22.00

17:00

Ice Motion /Ruch lodu
Director: Kuba Witek Duration: 22:00 Country : Poland


[ENG] How is the Arctic changing in the age of a global warming? Is it possible to adapt to these changes? Why do we need to listen to scientists? These are very topical questions that this documentary is trying to answer.
[PL] Jak Arktyka zmienia się w erze globalnego ocieplenia? Czy możliwe jest, by przystosować się do tych zmian? Dlaczego musimy słuchać naukowców? To bardzo aktualne pytania, na które film stara się odpowiedzieć.

The river is me /rzeka To Ja
Director: David Freid Duration: 17:00 Country: United States


[ENG] For many years, this river’s ownership was under dispute. Now, it owns itself. In what’s believed to be a world’s first, the Whanganui River’s been granted legal personhood, with the same rights and responsibilities as you and me. But determining where a river ends and the rest of nature begins — that may be up for some debate.
[PL] Przez wiele lat własność tej rzeki była przedmiotem sporów. Teraz jest właścicielem sama sobie. Po raz pierwszy na świecie, rzeka Whanganui otrzymała osobowość prawną, z takimi samymi prawami i obowiązkami jak ty i ja. Ale ustalenie, gdzie kończy się rzeka, a reszta natury – może być przedmiotem dyskusji.

18:30

Let Them Drown / Niech toną
Director: Wojciech Bojanowski Duration: 72:00 Country: Poland 


[ENG] Film set on the world’s most dangerous migration route. The “central route” in the southern Mediterranean is the route that migrants take to get from Libya to the coast of Europe. The authors of the reportage look at the phenomenon from the perspective of the “Seawatch” organization’s ship.
[PL] Film zrealizowany na najniebezpieczniejszym szlaku migracyjnym na świecie w południowej części Morza Śródziemnego to droga, którą migranci przemieszczają się z Libii na wybrzeże Europy. Autorzy reportażu patrzą na to zjawisko z perspektywy statku organizacji „Seawatch”.

19:30

Ghost Fleet / Flota Duchów
Director: Shannon Service, Jeffrey Waldron  Runtime: 90:00 Country : USA


[ENG] The oceans have a fishing fleet of mostly kidnapped or deceived people who are often used as free labor for the rest of their short lives.No documents, no money, no knowledge of the local language and constant fear of the kidnappers.
[PL] Po oceanach pływa flota rybacka złożona w większości z porwanych lub oszukanych ludzi, którzy często do końca swojego krótkiego życia są wykorzystywani jako darmowa siła robocza. Bez dokumentów, bez pieniędzy, bez znajomości miejscowego języka i w ciągłym strachu przed porywaczami.

21:00

Island Of The Hungry Ghosts / Wyspa głodnych duchów
Director: Gabrielle Brady  Runtime: 90:00 Country : Germany


[ENG] Christmas Island, Australia is home to one of the largest land migrations on earth—that of forty million crabs journeying from jungle to sea. But the jungle holds another secret: a high-security facility that indefinitely detains individuals seeking asylum.
[PL] Australijska Wyspa Bożego Narodzenia to dom jednej z największych migracji na ziemi – czterdzieści milionów krabów wędruje tam z dżungli do morza. Ale dżungla kryje inny sekret: obiekt o wysokim poziomie bezpieczeństwa, który bezterminowo przetrzymuje osoby ubiegające się o azyl.

DOLNE MŁYNY/ ZET PE TE
ul. Dolnych Młynów 10
20:30-22:00

FORUM PRZESTRZENIE
ul. Marii Konopnickiej 28
21:00-24:00

Robin Food
Director: Pavel Maximov Duration: 20:00 Country: Italy


[ENG] Robin Food is a non-profit and pay-as-you-feel restaurant with a mission: rescue, cook and serve food that otherwise would go to waste.
[PL] Robin Food to restauracja non-profit z misją: ratuj, gotuj i serwuj żywność, która w innym przypadku trafiłaby do śmieci.

Vaka
Director: Kelly Moneymaker Duration: 23:00 Country: New Zealand


[ENG] Christmas Island, Australia is home to one of the largest land migrations on earth—that of forty million crabs journeying from jungle to sea. But the jungle holds another secret: a high-security facility that indefinitely detains individuals seeking asylum.
[PL] Australijska Wyspa Bożego Narodzenia to dom jednej z największych migracji na ziemi – czterdzieści milionów krabów wędruje tam z dżungli do morza. Ale dżungla kryje inny sekret: obiekt o wysokim poziomie bezpieczeństwa, który bezterminowo przetrzymuje osoby ubiegające się o azyl.

A Failure of the Imagination
Director: Matthew Hopkins Duration: 09:40 Country: United Kingdom


[ENG]  Every year, the UK food industry wastes 1.9 million tones of food. England Your England returns to share the story of one chef and his efforts to change the way we approach food consumption in the country.
[PL] Co roku brytyjski przemysł spożywczy marnuje 1,9 miliona ton żywności. England Your England powraca, by opowiedzieć historię jednego szefa kuchni i jego starań, by zmienić sposób konsumpcji żywności w jego kraju.

Nobody Dies in Longyearbyen
Director: David Freid Duration: 09:00 Country: United States


[ENG] Christmas Island, Australia is home to one of the largest land migrations on earth—that of forty million crabs journeying from jungle to sea. But the jungle holds another secret: a high-security facility that indefinitely detains individuals seeking asylum.
[PL] Australijska Wyspa Bożego Narodzenia to dom jednej z największych migracji na ziemi – czterdzieści milionów krabów wędruje tam z dżungli do morza. Ale dżungla kryje inny sekret: obiekt o wysokim poziomie bezpieczeństwa, który bezterminowo przetrzymuje osoby ubiegające się o azyl.

Ecology Lesson / Lekcja Ekologi
Director: Ivan Sosnin  Runtime: 19:30 Country : Russian Federation


ENG] This is the story of a biology teacher who teaches his students to protect nature. He starts with a separate garbage collection and then opposes the construction of a mall in the park and tries to save it.
[PL] To historia nauczyciela biologii, który pokazuje swoim uczniom, jak chronić przyrodę. Zaczyna od wprowadzenia dzielonych koszy na śmieci, a później sprzeciwia się budowie galerii handlowej w parku, który stara się ocalić.