KINO CENTRALNE / CENTRAL CINEMA
Miasteczko Festiwalowe na Bulwarach Wiślanych ul.Smocza
17.00-22.00

17:00

Genesis 2.0
Director: Christian Frei / Maxim Arbugaev Runtime: 90:00 Country : USA, Chiny, Szwajcaria, Korea Południowa


[ENG] On the remote New Siberian Islands in the Arctic Ocean, hunters are searching for the tusks of extinct mammoths. There is a gold rush fever in the air. The price for white gold has never been so high. The thawing permafrost not only releases precious ivory.
[PL] Najnowszy film nominowanego do Oscara reżysera („Fotograf wojenny„, 2001) opowiada o tajemnicach ukrytych w naturze, fundamencie stworzenia świata i nowej roli, jaką może odegrać w tym procesie człowiek. Bada nie tylko granice pomiędzy nauką a mitem lecz również skutki przejęcia przez człowieka kontroli nad ewolucją

19:30

Let Them Drown / Niech Toną
Director: Wojciech Bojanowski Duration: 72:00 Country: Poland 


[ENG] Film set on the world’s most dangerous migration route. The “central route” in the southern Mediterranean is the route that migrants take to get from Libya to the coast of Europe. The authors of the reportage look at the phenomenon from the perspective of the “Seawatch” organization’s ship.
[PL] Film zrealizowany na najniebezpieczniejszym szlaku migracyjnym na świecie w południowej części Morza Śródziemnego to droga, którą migranci przemieszczają się z Libii na wybrzeże Europy. Autorzy reportażu patrzą na to zjawisko z perspektywy statku organizacji „Seawatch”.

21:00

Island Of The Hungry Ghosts / Wyspa Głodnych Duchów
Director: Gabrielle Brady  Runtime: 90:00 Country : Germany


[ENG] Christmas Island, Australia is home to one of the largest land migrations on earth—that of forty million crabs journeying from jungle to sea. But the jungle holds another secret: a high-security facility that indefinitely detains individuals seeking asylum.
[PL] Australijska Wyspa Bożego Narodzenia to dom jednej z największych migracji na ziemi – czterdzieści milionów krabów wędruje tam z dżungli do morza. Ale dżungla kryje inny sekret: obiekt o wysokim poziomie bezpieczeństwa, który bezterminowo przetrzymuje osoby ubiegające się o azyl.

Ice Motion /Ruch Lodu
Director: Kuba Witek Duration: 22:00 Country : Poland


[ENG] How is the Arctic changing in the age of a global warming? Is it possible to adapt to these changes? Why do we need to listen to scientists? These are very topical questions that this documentary is trying to answer.
[PL] Jak Arktyka zmienia się w erze globalnego ocieplenia? Czy możliwe jest, by przystosować się do tych zmian? Dlaczego musimy słuchać naukowców? To bardzo aktualne pytania, na które film stara się odpowiedzieć.

Nobody Dies in Longyearbyen
Director: David Freid Duration: 09:00 Country: United States


[ENG] Christmas Island, Australia is home to one of the largest land migrations on earth—that of forty million crabs journeying from jungle to sea. But the jungle holds another secret: a high-security facility that indefinitely detains individuals seeking asylum.
[PL] Australijska Wyspa Bożego Narodzenia to dom jednej z największych migracji na ziemi – czterdzieści milionów krabów wędruje tam z dżungli do morza. Ale dżungla kryje inny sekret: obiekt o wysokim poziomie bezpieczeństwa, który bezterminowo przetrzymuje osoby ubiegające się o azyl.

Vaka
Director: Kelly Moneymaker Duration: 23:00 Country: New Zealand


[ENG] Christmas Island, Australia is home to one of the largest land migrations on earth—that of forty million crabs journeying from jungle to sea. But the jungle holds another secret: a high-security facility that indefinitely detains individuals seeking asylum.
[PL] Australijska Wyspa Bożego Narodzenia to dom jednej z największych migracji na ziemi – czterdzieści milionów krabów wędruje tam z dżungli do morza. Ale dżungla kryje inny sekret: obiekt o wysokim poziomie bezpieczeństwa, który bezterminowo przetrzymuje osoby ubiegające się o azyl.

The River is Me / Rzeka To Ja
Director: David Freid Duration: 17:00 Country: United States


[ENG] For many years, this river’s ownership was under dispute. Now, it owns itself. In what’s believed to be a world’s first, the Whanganui River’s been granted legal personhood, with the same rights and responsibilities as you and me. But determining where a river ends and the rest of nature begins — that may be up for some debate.
[PL] Przez wiele lat własność tej rzeki była przedmiotem sporów. Teraz jest właścicielem sama sobie. Po raz pierwszy na świecie, rzeka Whanganui otrzymała osobowość prawną, z takimi samymi prawami i obowiązkami jak ty i ja. Ale ustalenie, gdzie kończy się rzeka, a reszta natury – może być przedmiotem dyskusji.

Ecology Lesson / Lekcja Ekologi
Director: Ivan Sosnin  Runtime: 19:30 Country : Russian Federation


ENG] This is the story of a biology teacher who teaches his students to protect nature. He starts with a separate garbage collection and then opposes the construction of a mall in the park and tries to save it.
[PL] To historia nauczyciela biologii, który pokazuje swoim uczniom, jak chronić przyrodę. Zaczyna od wprowadzenia dzielonych koszy na śmieci, a później sprzeciwia się budowie galerii handlowej w parku, który stara się ocalić.

It’s the End of the World
Director: Molly Haddon Runtime: 07:30 Country :Australia


[ENG] This is the story of a biology teacher who teaches his students to protect nature. He starts with a separate garbage collection and then opposes the construction of a mall in the park and tries to save it.
[PL] To historia nauczyciela biologii, który pokazuje swoim uczniom, jak chronić przyrodę. Zaczyna od wprowadzenia dzielonych koszy na śmieci, a później sprzeciwia się budowie galerii handlowej w parku, który stara się ocalić.

DOLNE MŁYNY/ ZET PE TE
ul. Dolnych Młynów 10
20:30-22:00

#Powerplant
Director: Robert van Tellingen Duration: 78:00 Country:Netherlands


[ENG] #Powerplant provides insight into the link between climate change and meat consumption.
[PL] #Powerplant daje wgląd na związek między zmianami klimatu a konsumpcją mięsa.

A Failure of The Imagination
Director: Matthew Hopkins Duration: 09:40 Country: United Kingdom


[ENG]  Every year, the UK food industry wastes 1.9 million tones of food. England Your England returns to share the story of one chef and his efforts to change the way we approach food consumption in the country.
[PL] Co roku brytyjski przemysł spożywczy marnuje 1,9 miliona ton żywności. England Your England powraca, by opowiedzieć historię jednego szefa kuchni i jego starań, by zmienić sposób konsumpcji żywności w jego kraju.

FORTY KLEPARZ
ul. Kamienna 2
19:30-22:00

Oczyścić Niebo
Director: Paweł Augustynek / Piotr Augustynek Duration: 35:40 Country: Poland


[PL] Zła jakość powietrza na terenie Polski w poprzedniej epoce, była długo tematem tabu. Dopiero w latach 80. ubiegłego wieku, podjęto kompleksowe próby badań powietrza w kraju. Uczestnicy tamtych prekursorskich prac wspominają trudności, które napotykali na swojej drodze oraz niechęć ówczesnych władz do ich projektu.

Polandscapes
Director:Marcel Dezor Duration: 30:00 Country : Poland


[ENG] Film shows the beauty of Polish landscapes throughout different seasons.
[PL] Film ukazuje piękno polskich krajobrazów w różnych porach roku.

Erin Brockovich

Ten film wszedł do polskich kin 20 lat temu, 19 maja 2000 roku. Kilka miesięcy później twórcy mogli pochwalić się pięcioma nominacjami do Oscara w najważniejszych kategoriach oraz ponad 250 mln dol. wpływów. Dla Julii Roberts występ w produkcji okazał się rolą życia. Ale po premierze niemal równie popularna jak gwiazda Hollywood stała się kobieta, o której opowiada ta historia. Erin Brockovich z samotnej matki trójki dzieci, ledwo wiążącej koniec z końcem, przeistoczyła się w znaną na całym świecie obrończynię uciśnionych i jedną z najważniejszych aktywistek działających na rzecz ochrony środowiska.