DZIEŃ 1

14 sierpnia | niedziela | dzień 1

KINO PLENEROWE 
Bulwar Czerwieński (na wysokości ul. Smoczej)

UWAGA! Ze względów na pogodę program pokazów kin plenerowych może ulec zmianom.