DZIEŃ 1

14 sierpnia | niedziela | dzień 1

UWAGA! Ze względów na pogodę program pokazów kin plenerowych może ulec zmianom.