Małopolska Garden of Art – OFFICIAL CINEMA OF IGFF 2018

631 Views0 Comment

Filmmakers!
We have pleasure to announce that the screening of your films take place in Małopolska Garden of Art.

www.teatrwkrakowie.pl/en/cinema

Małopolski Ogród Sztuki (MOS) – centrum kultury w Krakowie, jeden z projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

To jedyna w regionie, niepowtarzalna placówka wpisująca się w krąg szeroko rozumianych centrów kultury. Dzięki swojej architekturze i wnętrzom stanowi obiekt nowoczesnych przestrzeni stwarzających możliwość prezentacji projektów artystycznych łączących rozmaite dziedziny sztuki. MOS łączy w jednym miejscu różnorodną ofertę usług w zakresie kultury, sztuki i edukacji, mających rozwijać kompetencje kulturowe społeczności miasta i regionu. Oferta ta skierowana jest do zróżnicowanych grup odbiorców: dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób starszych, a ponadto także do zainteresowanych profesjonalistów, artystów i twórców