Marta “Sarsa” Markiewicz

338 Views0 Comment

ENG: It is a time to remind permanent members of the Cracow Green Film Festival Jury!

We all know how incredible is the power of music in films – it intensifies emotions, adds to what is invisible on the screen, strengthens the impact on viewers. Thanks to Wonderwall by Alexander Denysenko we could realise that music can be the main narrator – in ecological film as well!

Who can be more aware of the impact of music in films, if not Marta “Sarsa” Markiewiczcomposer, songwriter, music producer, vocalist– and what is the most important for us, member of the Jury during the 2ndedition CGFF!Clips for her music exceeded 100 million plays. She is on of the most popular Polish vocalists. She experiments with music from jazz, sung poetry to alternative rock and electronic music.

Sarsacreated compositions for the films like Voltaby Juliusz Machulski and PM 2.5by Piotr Biedroń – an image about the problem of air pollution. The song “Dust”(PM 2.5) was awarded at festivals around the world, e.g.: Best Original Song (American Tracks Music Awards), Best Singer Voice (European Cinematography Awards), The Best Soundtrack (Barcelona Planet Film Festival).

Sarsais not only an excellent artist, but also a propagator of “green values”! During the first edition of CGFF was a member of the Jury and patronised the competition for the youngest filmmakers – Filmology Ecology.

Sarsa, thank you for your support! It is a great honour for us!


PL: Czas przypomnieć sylwetki stałych członków Jury Cracow Green Film Festival!

Wszyscy wiemy, jak niesamowitą moc ma muzyka w filmie – wzmaga emocje, dopowiada to, co niewidoczne na ekranie, potęguje oddziaływanie na widza. Za sprawą Wonderwall Alexandra Denysenko przekonaliśmy się, że muzyka może stać się głównym narratorem – także filmu ekologicznego!

Kto może być bardziej świadomy siły oddziaływania muzyki w filmie, jeśli nie Marta „Sarsa” Markiewiczkompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna, wokalistka– i co dla nas najważniejsze, członkini Jury 2. edycji CGFF! Teledyski do jej twórczości przekroczyły 100mln odtworzeń. Jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek. Eksperymentuje z muzyką od jazzu, poezji śpiewanej po alternatywnego rocka i muzykę elektroniczną.

Sarsastworzyła utwory do filmów „Volta”Juliusza Machulskiego oraz „PM 2.5” Piotra Biedronia, obrazu poruszającego tematykę zanieczyszczenia powietrza. Utwór „Dust”(PM 2.5) został nagrodzony na festiwalach na całym świecie, m.in.: Best Original Song (American Tracks Music Awards), Best Singer Voice (European Cinematography Awards), The Best Soundtrack (Barcelona Planet Film Festival).

Sarsajest nie tylko doskonałą artystką, ale również propagatorką „zielonych wartości”! Podczas 1. edycji CGFF była członkinią Jury i patronowała konkursowi dla najmłodszych filmowców – Filmologia Ekologia.

Sarsa, dziękujemy za wsparcie! To dla nas prawdziwy zaszczyt!