Rakel Garðarsdóttir i Agusta M. Olafsdottir

ICELAND

Rakel Garðarsdóttir and Agusta M. Olafsdottir are film producers and directors from Iceland. They has produced a vast range of films, documentaries and TV-episodes. Their cooperative work is the documentary Useless that has won awards around the world, including the first edition of our festival – where it met with a very enthusiastic reception! Rakel is also the the founder of Vakandi, which name translates to Awakening, but the initial purpose of Vakandi was being a movement to increase awareness of food waste. She did that successfully and is now well-known in Iceland for fighting food waste.


Rakel Garðarsdóttir i Agusta M. Olafsdottir to reżyserki i producentki filmowe z Islandii. Mają na swoim koncie szereg filmów i programów dokumentalnych oraz seriali telewizyjnych. Ich wspólnym dziełem jest dokument Useless, który zdobył nagrody na całym świecie, w tym podczas pierwszej edycji naszego festiwalu – gdzie został przyjęty przez publiczność z ogromnym entuzjazmem! Rakel jest również założycielem organizacji Vakandi, co po islandzku oznacza Przebudzenie, a jej głównym założeniem jest zwiększenie świadomości na temat marnotrawienia jedzenia. W Islandii osiągnęła w tej materii duży sukces i jest już dobrze znana z walki z tym problemem.