KAMIL WYSZKOWSKI

POLAND

Kamil Wyszkowski – head of the UN Global Compact Network Poland. His main areas of expertise include UN and EU policies, social exclusion, innovations and CSR. He is responsible for the coordination of programmatic activities of UNDP, as well as the Secretary- General’s Global Compact Initiative. On an international level, he contributes to strengthening the cooperation between UNDP offices in Europe and CIS countries. Former Member of the Team of Strategic Advisers to the President of the Council of Ministers. He is a regular commentator on TVN 24 Biznes i Świat, POLSAT, Radio TOK FM and RMF24.pl.


Przedstawiciel Krajowy i Prezes Rady Global Compact Network Poland – współorganizator Kraków Green Film Festival. Z ONZ związany od 2002 roku. Jego główne obszary specjalizacji to polityka ONZ i UE, wykluczenie społeczne, innowacje i CSR. Odpowiada za koordynację działań programowych UNDP, a także za inicjatywę Global Compact Sekretarza Generalnego ONZ. Na poziomie międzynarodowym przyczynia się do zacieśnienia współpracy między biurami UNDP w Europie a krajami WNP. Były członek zespołu doradców strategicznych przy Prezydencie Rady Ministrów. Regularnie komentuje TVN 24 Biznes i Świat, POLSAT, Radio TOK FM – jest też felietonistą RMF24.pl.