[ENG] A multimedia, personal short film about cherishing what may be lost or destroyed within our lifetimes due to climate change.

[PL] Multimedialny, osobisty film krótkometrażowy poświęcony pielęgnowaniu tego, co może zostać utracone lub zniszczone w ciągu naszego życia z powodu zmian klimatycznych.