[ENG] It’s a story about the soldiers who are sacrificing their lives and resist in order to the people of the city and future generations live in peace.

[PL] To opowieść o żołnierzach, którzy poświęcają swoje życie i stawiają opór, aby mieszkańcy miasta i przyszłe pokolenia żyły w pokoju.