[ENG] 
A man who lives alone on his island goes on an unknown journey caused by rising ocean. After witnessing a catastrophe on the way, he finds hope again with other people.But when the ocean rises again this time he makes an unexpected decision.

[PL] Człowiek, samotnie mieszkający na swojej wyspie, wyrusza w nieznaną podróż wymuszoną przez nagły wzrost poziomu wody w oceanie. Doświadczając zbliżającej się katastrofy, odnajduję nadzieję w innych ludziach. Lecz kiedy poziom oceanu znowu się podnosi, tym razem podejmuje nieoczekiwaną decyzję.