[ENG] Dragonflies are the sentinels of the Earth. Being among the oldest creatures on our planet, they have lived in harmony with the indigenous plants and animals of Earth’s bountiful landscapes for 300 million years. We came, we conquered and we evicted them from their habitats. Now, after millennia of human recklessness, we are turning back to nature’s messenger, the dragonfly, for promise of a new way forward. South Africa’s scientists and industries are working to bring them back into our world through a creative system of connected corridors, known as Ecological Networks. The Water Dancers, a name from the Zulu Jigamanzi, “dancing on water,” invites you into the precious world of the small things to discover how their sensitive nature can help us design a passage into the future.

[PL] Ważki są strażnikami Ziemi. Będąc jednym z najstarszych stworzeń na naszej planecie, żyły w harmonii z rodzimymi roślinami i zwierzętami wśród obfitych krajobrazów przez 300 milionów lat. Pojawiliśmy się my, podbiliśmy je i wyrzuciliśmy z siedlisk. Teraz, po tysiącleciach ludzkiej lekkomyślności, wracamy do „posłańca natury”, ważki, by obiecać jej lepszą przyszłość. Naukowcy i przemysłowcy w Południowej Afryce pracują nad przywróceniem ich do naszego świata poprzez kreatywny system „połączonych korytarzy”, znanych jako Sieci Ekologiczne. „Wodni Tancerze” – w języku Zulu Jigamanzi („tańczyć na wodzie”) – zapraszają cię do cennego świata małych rzeczy, aby odkryć, jak ich wrażliwa natura może pomóc nam zaprojektować podróż w przyszłość.