[ENG] 2.5 billion paper cups are being used in the UK every year. Our love for good coffee is causing mountains of landfill but can we as individuals really reduce this burden on the environment or are larger forces at work that prevent change for the better? The Good Cup explains how we got into this cup mess and what we can do to get out of it again.

[PL] Każdego roku w Wielkiej Brytanii zużywanych jest 2,5 miliarda papierowych kubków. Nasza miłość do dobrej kawy powoduje powstawanie gór śmieci, ale czy my, jako jednostki, jesteśmy w stanie zmniejszyć to obciążenie dla środowiska? The Good Cup wyjaśnia, jak doprowadziliśmy do tego „kubkowego” bałaganu, a także jak z niego wybrnąć.