[ENG] The film is about protecting the marine environment and creating awareness of ecological problems in the oceans.

[PL] Film opowiada o ochronie środowiska morskiego i budowaniu świadomości problematyki ekologicznej w oceanach.