[ENG]  Thomas is a young father obsessed with nutrition and yoga who wants to save his little son from asthma. The story tells of a flight from the city and air pollution to a vegan community hidden in the mountains. It is a way of redemption, seeking balance and paternal love. But on the way, just as his little son begins to breathe better, Thomas finds himself allergic to the much-beloved nature …

[PL] Thomas jest młodym ojcem mającym obsesję na punkcie żywienia i jogi, który chce ocalić swojego małego syna przed astmą. Historia opowiada o ucieczce z miasta i od zanieczyszczonego powietrza do wegańskiej społeczności ukrytej w górach. Jest to droga odkupienia, w poszukiwaniu równowagi i ojcowskiej miłości. Jednak okazuje się, że tak jak jego mały syn zaczyna lepiej oddychać, tak Thomas coraz bardziej odczuwa awersję do ukochanej dotąd natury…