[ENG] The camera shows the activities of the Rescue Center of Turtle Marine of Lampedusa: the relationship with fishermen, the care of the patients hospitalized, the collecting data for scientific researches, students training, sensibilisation, release into the sea of marine turtles, emphasizing the passion and dedication of volunteers supporting the work of the Rescue Center every day.

[PL] Historia działań Centrum Ratownictwa Żółwi Morskich na Lampedusie: relacje z rybakami, opieka nad pacjentami, gromadzenie danych do badań naukowych, szkolenie studentów, uwrażliwienie ludzi, uwalnianie żółwi morskich, podkreślanie pasji oraz poświęcenia wolontariuszy wspierających codzienną pracę Centrum Ratownictwa.