[ENG] When we are thinking about nature we usually remember wonderful landscapes, blue sky with white clouds, clear mountain streams and greenery around us. But there is more than this to nature. There is a whole hidden world of miniature nature, almost invisible for most of humans although we wade on it.

[PL] Kiedy myślimy o przyrodzie, zwykle pamiętamy o wspaniałych krajobrazach, niebieskim niebie z białymi chmurami, czystych górskich potokach i zieleni wokół nas. Ale natura oferuje znacznie więcej. Istnieje cały ukryty, miniaturowy świat – prawie niewidoczny dla większości ludzi, chociaż jesteśmy z nim ściśle związani.