[ENG] A nature photographer enters a forest and to his surprise, all of the animals begin to pop up in front of his camera, only to have their image on the cover of the magazine.

[PL] Fotograf dzikiej przyrody przyjeżdża do lasu i ku jego zaskoczeniu, wszystkie zwierzęta zaczynają prezentować się przed jego obiektywem, aby dostać się na okładkę magazynu.