ENG A multimedia, personal short film about cherishing what may be lost or destroyed within our lifetimes due to climate change.

PL.Multimedialny, osobisty film krótkometrażowy poświęcony pielęgnowaniu tego, co może zostać utracone lub zniszczone w ciągu naszego życia z powodu zmian klimatycznych.