[ENG] Being among outstanding basins of Turkey and the world and covering an area of 25.000 square km; the Great Meandros River which is the main moulder of the Great Meandros and vital point of the Aegean region has reached the end of its fertility journey of thousands of years. Today; it has been turned into a draining channel of industrial, geothermal and domestic wastes. The host of civilizations; the Great Meandros has become poisoned and is slowly dying. This film intends to be the voice of the Great Meandros which is telling a lot of things with foamy waves throughout its 600 km. journey. The film is probably the last letter to us from the Great Meandros. Hope that we will sit back and watch no more.

[PL] „Wielki Meander” wyróżnia się spośród rozlewisk w Turcji, jak i na całym świecie. Zajmuje obszar o powierzchni 25 000 km kwadratowych. Rzeka Meander, która jest jego rdzeniem i stanowi życiodajny punkt regionu Aegean, dobrnęła do końca swojej płodnej podróży. Obecnie przekształcona została w kanał ściekowy, którym spływają odpady pochodzące z przemysłu, elektrowni geotermalnych oraz gospodarstw domowych. Żywiciel miejscowych cywilizacji został zatruty i powoli umiera. Film ma być głosem „Wielkiego Meandra”, który w trakcie 600-kilometrowej podróży wiele opowiada poprzez spienione fale. Film jest prawdopodobnie jego ostatnim listem do nas. Miejmy nadzieję, że rozsiądziemy się wygodnie i nie będzie tego więcej oglądać.