[ENG] Water is perceived differently according to local culture, history, beliefs, issues and priorities. Guillaume & Perrine have travelled all over the world for 10 months, to meet people from countries with very different water-related situations, to reach a better understanding of water use and their perceptions of it. This 55-minute movie will stimulate reflection on the way we consider water. The documentary aims at raising awareness about its rarity, and making people more conscious of the need to protect, preserve and save it.

[PL] Woda jest postrzegana różnorako, zgodnie z lokalną kulturą, historią, wierzeniami, problemami i priorytetami. Guillaume i Perrine podróżowali po całym świecie przez 10 miesięcy, aby poznać ludzi z krajów o bardzo różnych uwarunkowaniach związanych z wodą, aby lepiej zrozumieć zużycie wody i jej postrzeganie. Ten 55-minutowy film pobudza refleksję nad sposobem, w jaki odbieramy wodę. Dokument ma na celu podniesienie świadomości na temat jej wyjątkowości i uświadomienie ludziom potrzeby jej ochrony, oszczędzania oraz uszanowania.