[ENG] „To the last tree standing” is a full-blown documentary film that shows what is currently happening to the Bialowieza Forest, the last primeval forest in Europe that recently has been cut for a commercial purposed. The film  san attempt at fairly presenting two sides of the conflict – the people from Greenpeace and the people from National Forestry. It doesn’t favour any of the sides, instead it aims at informing the viewer about what both sides have to say.

[PL] „Do Ostaniego Drzewa” to pełnometrażowy film dokumentalny, który pokazuje, co dzieje się obecnie z Puszczą Białowieską, ostatnim pradawnym lasem w Europie, który niedawno został wycięty z komercyjnego powodu. Film jest próbą rzetelnego przedstawienia dwóch stron konfliktu – ludzi z Greenpeace i ludzi z Lasów Państwowych, nie faworyzując przy tym żadnej ze stron, zamiast tego mając na celu poinformowanie widza o tym, co obie strony mają do powiedzenia.