[ENG] First the insects die, then the birds and then the humans. In parts of Central Europe, as many as 70 percent of all inlets are extinct and even the birds are less. In China there are no more insects in some places and humans have to pollinate the plants. The film shows in an impressive way the decline of insects and also of birds. The authors show a variety of causes and offer solutions. In the course of their research, they encounter a country that still has an intact nature in large parts: Romania. A paradise for birds and insects. But the economic expansion of the EU could soon have unforeseeable consequences.

[PL] Najpierw umierają owady, potem ptaki, aż w końcu ludzie. W niektórych częściach Europy Środkowej aż 70 procent wszystkich gniazd jest opustoszała, a ptaków coraz mniej. Na niektórych obszarach Chin nie ma już owadów i ludzie muszą sami zapylać rośliny. Film pokazuje wstrząsającą drogę zaniku zarówno insektów, jak i ptaków. Autorzy przedstawiają różnorodność przyczyn i pokazują rozwiązania problemu. Podczas swoich badań natrafili na nienaruszone w dużej mierze tereny w Rumunii. Raj dla ptaków oraz owadów. Jednak ekonomiczna ekspansja Unii Europejskiej wkrótce może mieć nieprzewidywalne konsekwencje.