SECOND-HAND BEAUTY

453 Views0 Comment

IGFF STATUETTES – SECOND-HAND BEAUTY

Everything we do during IGFF is according to “green values”. That’s why, we couldn’t  forget about eco-friendly statuettes for the winners of the Festival.We are proud to present statuettes made from recycled … garbage, and more precisely from theplastic botlles  caps. Giving things a second life is an activity which brings  us a lot of satisfaction.

Every single statuette  was made of 1200 caps, which were melted at temperature of 120 Celsius degrees, and then poured into a special form. Then, after solidification and polishing, they are served as material for the most desirable object of the Festival.


PIĘKNO Z DRUGIEGO OBIEGU

Staramy się, aby wszystko co ma miejsce na Festiwalu było zgodne z „zielonymi wartościami”. Nie mogliśmy zatem zapomnieć o przyjaznych środowisku statuetkach dla laureatów Festiwalu.Z dumą prezentujemy statuetki wykonane z przetworzonych … śmieci,  a dokładnie rzecz biorąc z nakrętek od butelek plastikowych. Nadawanie rzeczom drugiego życia jest czynnością dającą wiele satysfakcji.

Do wykonania jednej statuetki zużyto 1200 nakrętek. Zostały one roztopione w temperaturze 120  stopni Celsjusza, a następnie przelane do specjalnej formy, skąd po zastygnięciu i oszlifowaniu posłużyły jako materiał na najbardziej pożądany przedmiot Festiwalu.

Ten wyjątkowy projekt jest autorstwa Stanisława Juszczaka – artysty i wykładowcy krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.