4. BNP Paribas Green Film Festival to międzynarodowy festiwal filmów ekologicznych, święto kina i ludzi, którym losy naszej planety nie są obojętne. BNP GFF to także warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne, wykłady i inne działania artystyczne, których celem jest doskonalenie kultury życia w zgodzie z „zielonymi” wartościami.

4. BNP Paribas Green Film Festival to pierwszy i największy festiwal filmowy w Polsce poświęcony tematyce środowiskowej. Założony w 2018 roku przez Fundację Green Festival BNP GFF to festiwal, który stara się dzielić nadzieję na lepszy świat, w którym wszyscy ludzie mogą żyć w harmonii ze środowiskiem i naturą. Festiwal ma nadzieję, że poprzez kino będzie promować idee ochrony środowiska i szacunku do życia, aby pobudzić świadomość społeczną i działania na rzecz pozytywnych zmian.

https://filmfreeway.com/KrakowGreenFilmFestival