The Carbon Clock is tickin | Zegar węgla tyka 

1215 Views0 Comment

The MCC Carbon Clock shows how much CO2 can be released into the atmosphere to limit global warming to a maximum of 1.5°C and 2°C, respectively. With just a few clicks, you can compare the estimates for both temperature targets and see how much time is left in each scenario.

Tak szybko tyka zegar węglowy Zegar węglowy MCC pokazuje, ile CO2 można uwolnić do atmosfery, aby ograniczyć globalne ocieplenie odpowiednio do maksymalnie 1,5 ° C i 2 ° C. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć możesz porównać szacunki dla obu celów temperaturowych i zobaczyć, ile czasu pozostało w każdym scenariuszu.

WIECEJ NA:  :https://www.greenfestival.pl/carbon-clock/