CGFF w gronie partnerów United Nations Global Compact!

368 Views0 Comment

CGFF w gronie partnerów United Nations Global Compact!

Mamy zaszczyt poinformować, że Cracow Green Film Festival otrzymał oficjalny patronat Global Compact Network Poland i tym samym dołączył do elitarnego grona instytucji i firm z całego świata, które aktywnie działają na rzecz zrównoważonym rozwoju. Dzięki współpracy z Global Compact Network Poland w czasie festiwalu będziemy mieli okazje wziąć udział w dyskusjach, prelekcjach i warsztatach z udziałem ekspertów GCNP.

10 zasad UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, które są realizowane przez Cracow Green Film Festival

PRAWA CZŁOWIEKA

  1. przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz
  2. eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę.

STANDARDY PRACY

  1. popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji
  2. wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej
  3. przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz
  4. przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

OCHRONA ŚRODOWISKA

  1. wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego
  2. podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz
  3. wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku.

PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

  1. przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

 

Global Compact jest obecny w 170 krajach świata. Obecnie członkami UN Global Compact jest ponad 13 500 firm, instytucji i organizacji pozarządowych ze wszystkich regionów świata.
UN Global Compact jako Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ funkcjonuje w ramach UNDP (jak miało miejsce w Polsce do sierpnia 2013 roku) lub tworzy niezależny byt administracyjny (jak w Polsce od sierpnia 2013 roku). UN Global Compact ściśle współpracuje z UNDP, UNEP, UNFCCC, WHO i innymi agendami ONZ, czerpiąc z ich dorobku najlepsze praktyki, wiedzę i rozwiązania. UN Global Compact obecny jest w 170 państwach pod postacią sieci lokalnych (Local Networks). Dzięki temu zasady UN Global Compact wdrażane są na każdej szerokości geograficznej. Lokalne sieci, w tym Global Compact Network Poland, pełnią ważną rolę w zakorzenianiu uniwersalnych wartości Global Compact w różniących się od siebie narodowych, kulturalnych i językowych realiach.