Najważniejszym celem projektu jest proekologiczna edukacja najmłodszych mieszkańców Krakowa, z użyciem atrakcyjnych i nowoczesnych technik multimedialnych, dotycząca problemów wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym oraz korzyści, jakie z tego tytułu odnoszą ludzie i przyroda.

Cracow Green Film Festival, zorganizował specjalne warsztaty dla najmłodszych uczniów krakowskich szkół.

Fundacja Ludzie-Innowacje-Design jest inicjatywą mającą na celu sensowne wykorzystanie potencjału ludzi innowacyjnych a w szczególności projektantów wzornictwa przemysłowego dla rozwoju gospodarczego i kulturalnego.