WARSZTATY IGFF 2018

WYSTAWA PROJEKTÓW EKOLOGICZNEJ SZTUKI UŻYTKOWEJ „PROJEKT ARTING - RÓWNOWAGA"

Przedmiotem wystawy są projekty z zakresu wzornictwa przemysłowego wskazujące rozwiązania poprawiające funkcjonowanie człowieka i jego otoczenia zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i poszanowaniaenergii.

Celem wystawy jest budowanie świadomości o roli wzornictwa przemysłowego w zrównoważonym rozwoju, oraz upowszechnianie pojęcia energii jako wspólnego dobra i zasad gospodarowania nim. Projekty są przygotowane przez studentów i absolwentów wydziałów wzornictwa przemysłowego,architektury, uczelni technicznych, projektanciwzornictwa, architekci, inżynierowie i zespołyprojektowe.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Ludzie –Innowacja – Design

WARSZTATY EKOLOGICZNE „ENERGIE JUTRA”

Warsztaty organizowane przez Fundację Ludzie-Innowacje-Design.
Jego adresatami są uczniowie szkół podstawowych oraz
nauczyciele biologii, ekologii. Najważniejszym celem projektu jest proekologicznaedukacja najmłodszych mieszkańców, z użyciem atrakcyjnych i nowoczesnych technik multimedialnych, dotycząca problemów wykorzystania energii odnawialnej w życiu codziennym oraz korzyści, jakie z tego tytułu odnoszą ludzie i przyroda.