ZEGAR KLIMATYCZNY

ZEGAR KLIMATYCZNY

www.zegarklimatyczny.pl

Globalne ocieplenie postępuje niezmiernie szybko. Zostało nam mniej niż 7 lat, aby ograniczyć skalę katastrofalnych w skutkach zmian klimatu. Naszym głównym przeciwnikiem jesteśmy my sami. Jeśli ludzkość nie ograniczy emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla (CO2) o 45% to trwale zdestabilizujemy klimat i możemy nie być w stanie powstrzymać dalszego wzrostu temperatur. Może się okazać, że zostawimy w spadku przyszłym pokoleniom tykającą bombę, z której nie da się wymontować zapalnika.

Zegar klimatyczny ma zachęcić do działania na rzecz ograniczenia emisji CO2. Ma zachęcić każdego do osobistych zobowiązań i działań. Pokazać że nasze indywidualne wybory mają znaczenie.

Zestawienie tych dwóch wartości ma na celu uświadomić każdemu z Nas, że tylko solidarne działania zmniejszające emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych uratują naszą planetę przed klimatyczną katastrofą. Możemy sprawić, że zegar zakończy odliczanie i dojdzie do wartości ZERO na tyle późno, że uda nam się znaleźć rozwiązanie dla wzrostu temperatur i uratować przed zagładą 25% wszystkich gatunków żyjących na Ziemi i stopniowo przywrócić równowagę ekosystemów. Tylko poprzez wspólne działania i indywidualne wybory możemy powstrzymać wielkie wymieranie gatunków. Możemy uratować przed zagładą pszczoły i inne zapylacze, koralowce, foki i delfiny. Możemy ustabilizować klimat i dać szansę przyszłym pokolenom na życie bez wojen o wodę i żywność i dramatu masowych migracji klimatycznych. Możemy też nie zrobić nic i biernie czekać na katastrofę.

Zegar pokazuje dwie wartości.

Pierwsza odmierza czas do tzw. GODZINY ZERO, czyli dnia, w którym – jeśli nic nie zmienimy – średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5°C w stosunku do ery przedprzemysłowej.

Druga zaś wskazuje, ile CO2 pozostało jeszcze do wyemitowania, aby nastąpiła wspomniana „godzina zero”, a jednocześnie uzmysławia, jak dużo dwutlenku węgla emitowane jest w każdej sekundzie.

Zestawienie tych dwóch wartości ma na celu uświadomić każdemu z Nas, że tylko solidarne działania zmniejszające emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych uratują naszą planetę przed klimatyczną katastrofą. Możemy sprawić, że zegar zakończy odliczanie i dojdzie do wartości ZERO na tyle późno, że uda nam się znaleźć rozwiązanie dla wzrostu temperatur i uratować przed zagładą 25% wszystkich gatunków żyjących na Ziemi i stopniowo przywrócić równowagę ekosystemów. Tylko poprzez wspólne działania i indywidualne wybory możemy powstrzymać wielkie wymieranie gatunków. Możemy uratować przed zagładą pszczoły i inne zapylacze, koralowce, foki i delfiny. Możemy ustabilizować klimat i dać szansę przyszłym pokolenom na życie bez wojen o wodę i żywność i dramatu masowych migracji klimatycznych. Możemy też nie zrobić nic i biernie czekać na katastrofę.

 

ZOBACZ FILM