Globalne ocieplenie postępuje niezmiernie szybko. Zostało nam mniej niż 7 lat, aby ograniczyć skalę katastrofalnych w skutkach zmian klimatu. Naszym głównym przeciwnikiem jesteśmy my sami. Jeśli ludzkość nie ograniczy emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla (CO2) o 45% to trwale zdestabilizujemy klimat i możemy nie być w stanie powstrzymać dalszego wzrostu temperatur. Może się okazać, że zostawimy w spadku przyszłym pokoleniom tykającą bombę, z której nie da się wymontować zapalnika.

Zegar klimatyczny ma zachęcić do działania na rzecz ograniczenia emisji CO2. Ma zachęcić każdego do osobistych zobowiązań i działań. Pokazać że nasze indywidualne wybory mają znaczenie.

Zegar pokazuje dwie wartości.

 • Pierwsza odmierza czas do tzw. GODZINY ZERO, czyli dnia, w którym – jeśli nic nie zmienimy – średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5°C w stosunku do ery przedprzemysłowej.
 • Druga zaś wskazuje, ile CO2 pozostało jeszcze do wyemitowania, aby nastąpiła wspomniana „godzina zero”, a jednocześnie uzmysławia, jak dużo dwutlenku węgla emitowane jest w każdej sekundzie.

Zestawienie tych dwóch wartości ma na celu uświadomić każdemu z Nas, że tylko solidarne działania zmniejszające emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych uratują naszą planetę przed klimatyczną katastrofą. Możemy sprawić, że zegar zakończy odliczanie i dojdzie do wartości ZERO na tyle późno, że uda nam się znaleźć rozwiązanie dla wzrostu temperatur i uratować przed zagładą 25% wszystkich gatunków żyjących na Ziemi i stopniowo przywrócić równowagę ekosystemów. Tylko poprzez wspólne działania i indywidualne wybory możemy powstrzymać wielkie wymieranie gatunków. Możemy uratować przed zagładą pszczoły i inne zapylacze, koralowce, foki i delfiny. Możemy ustabilizować klimat i dać szansę przyszłym pokolenom na życie bez wojen o wodę i żywność i dramatu masowych migracji klimatycznych. Możemy też nie zrobić nic i biernie czekać na katastrofę.

Co wiemy o zmianach klimatu. ONZ uznaje, że jest to największe zagrożenie dla ludzkości, które może doprowadzić do wyginięcia stałocieplnych ssaków, w tym Nas-ludzi.

António Guterres Sekretarz Generalny ONZ podkreśla, że aby ograniczyć globalny wzrost temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza, musimy zmniejszyć globalną emisję o 45% do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 2010 roku.Poprzez podpisanie w roku 2015 Porozumienia Paryskiego 195 krajów zobowiązało się do kontynuowania wysiłków w celu ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 stopnia C. Mamy więc globalne porozumienie, które potwierdza że skala problemu i zagrożenie jest globalne i dotknie wszystkie kraje świata. Nie można się przed tym zagrożeniem gdzieś schować. Jeśli bowiem średnia temperatura na Ziemi wzrośnie powyżej 1,5 stopnia C doprowadzi to do często nieodwracalnych i tragicznych w skutkach zmian klimatycznych – coraz częściej w różnych miejscach na Ziemi występować będą silne upały lub ulewne deszcze, susze i powodzie, wymierać będzie coraz więcej gatunków roślin i zwierząt, a topnienie pokrywy lodowej doprowadzi do podwyższenia poziomu mórz i zalania terenów obecnie zamieszkałych przez setki milionów ludzi. ONZ szacuje, że jeśli nie zatrzymamy zmian klimatu, w 2100 r. na świecie mogą być nawet 2 mld uchodźców klimatycznych zmuszonych do poszukiwania nowego miejsca do życia w związku z ponoszącym się poziomem mórz i oceanów. Tysiące miast i mniejszych miejscowości będą musiały zostać opuszczone. Już dziś potężny port Dżakarta w Indonezji, czy takie kraje wyspiarskie jak Kiribati, Nauru czy Mikronezja muszą szukać dla siebie nowego miejsca. Podnoszący się poziom Bałtyku zagraża także polskiemu wybrzeżu. Już dziś Gdańsk przygotowuje się do obrony tych części miasta, które staną się terenem zalewowym. Już dziś wiemy że półwysep Helski stanie się archipelagiem a długa lista miejscowości nadmorskich będzie musiała przygotować się na proces odbierania terenu przez morze.

Jak do tego doprowadziliśmy?
Człowiek przekształcił pod zabudowę, uprawy roślin i hodowlę zwierząt 75% Człowiek osuszył 85% bagien i mokradeł, zwiększając skalę kryzysu wodnego.

Zegar klimatyczny pokazuje, że każda godzina, minuta, sekunda przybliża nas do tego momentu. Nie mamy czasu do stracenia – zacznijmy działać już dziś!

VIDEO – Zegar Klimatyczny – od 22 kwietnia, każdego wieczoru po 21.00, będzie widoczny na elewacji krakowskiej hali Tauron Arena. Zegar będzie działał przez kolejne 4 miesiące – czyli cały okres trwania Krakowskiego Panelu Klimatycznego, aż do 22 sierpnia 2021r, kiedy to w Krakowie zakończy się festiwal filmowy BNP Paribas Green Film Festival.

 

CO MOŻEMY ZROBIĆ ABY POWSTRZYMAĆ EMISJĘ CO2 ?

 

Wpływ człowieka na klimat jest dominującą przyczyną postępującego coraz szybciej ocieplenia klimatu, jednak raport ZIEMIANIE ATAKUJĄ z roku 2020 wskazuje, że jedynie 39% Polaków uważa, że działania osób prywatnych są kluczowe w kwestii uniknięcia katastrofy klimatycznej. Czy rzeczywiście to głównie władze, różnego typu organizacje i biznes są głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za te kwestie?

Co każdy z nas może zrobić w celu obniżenia emisji CO2 do środowiska?:

 • Zrezygnujmy z wysokoemisyjnych źródeł ciepła, korzystajmy prywatnie z technologii OZE, nie opalajmy domów węglem.
 • Ograniczajmy przemieszczania się samochodem – wybierajmy transport publiczny/rower/spacery.
 • Oszczędzajmy energię, np. stosując energooszczędne produkty AGD.
 • Zadbajmy o prawidłowe nagrzewanie i oświetlanie mieszkań – wyłączajmy światło w nieużytkowanych pomieszczeniach, zmniejszajmy ogrzewanie na czas nieobecności, nie przegrzewajmy mieszkań.
 • Zadbajmy o przyrodę – włączajmy się w akcje sadzenia roślin/drzew.
 • Każdy przemysł emituje CO2 – nie popadajmy w nadmierny konsumpcjonizm, nadajmy drugie życie naszym przedmiotom, stosujmy recycling i segregację odpadów.
 • Edukujmy otoczenie (nie tylko dzieci, ale i dorosłych), jak – nawet drobnymi krokami – można chronić klimat.

Każdy z nas ma wpływ na środowisko, w którym żyjemy. Pomyślmy, ile dobrego może przynieść wspólne działanie.

W roku 2015 ONZ wyznaczył Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) wskazujące kluczowe obszary, w ramach których obywatele, organizacje, biznes i rządy muszą podjąć działania dla zapewnienia dobrobytu i bezpieczeństwa ludzkości. Wśród nich znaczącą rolę odgrywają cele klimatyczne. Zmiany klimatyczne wpływają na nas już teraz. Zakłócają one gospodarkę i oddziałują w mniej lub bardziej bezpośredni sposób na życie ludzi. Znaczącym emitentem CO2 jest biznes, szczególnie duże energochłonne przemysły, jednak należy sobie uzmysłowić, że niemal każda firma w mniejszym lub większym stopniu wpływa negatywnie na środowisko. Na szczęście rośnie świadomość zarządów w tym zakresie i coraz więcej firm deklaruje podejmowanie działań na rzecz ograniczenia globalnego wzrostu temperatur o 1,5 C. Już np. ponad 1200 firm zobowiązało się do ograniczenia swojego śladu węglowego w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBTi) współtworzonej przez UN Global Compact, a blisko 600 uzyskało zatwierdzenie swoich celów.

Wśród dobrych praktyk wskazać należy:

 • Wprowadzanie innowacji technologicznych w zakresie m.in. gospodarowania odpadami, recyklingu, opakowań.
 • Poprawę efektywności energetycznej w różnego rodzaju procesach (energooszczędny transport na terenie zakładów przemysłowych, wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED, zwiększenie efektywności produkcji energii, korzystanie z energii elektrycznej bądź cieplnej z odnawialnych źródeł energii).
 • Wprowadzenie gospodarki obiegu zamkniętego
 • Prowadzenie analizy śladu węglowego przedsiębiorstwa i jego redukcja
 • Promowanie efektywności energetycznej wśród pracowników

 

W grudniu 2015 roku ponad 190 krajów przystąpiło do Porozumienia Paryskiego, w którym określono światowe ramy działania na rzecz klimatu, w tym dążenie do ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 2°C (oraz starania na rzecz utrzymania go na poziomie 1,5°C). Zgodnie z wezwaniem Sekretarza Generalnego ONZ, António Guterresa, kryzysy gospodarcze i klimatyczne wymagają realizowania ambitnych i partnerskich działań – ważne jest więc podejmowanie wspólnych inicjatyw na szczeblu zarówno międzynarodowym, jak i krajowym.

Działania rządów i samorządów na rzecz redukcji emisji CO2 obejmują m.in.:

 • Skuteczne planowanie urbanistyczne, które może znacząco zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych z transportu miejskiego.
 • Dotacje na zakup zeroemisyjnych autobusów.
 • Działania edukacyjne dla gmin/samorządów – wprowadzenie edukacji klimatycznej do szkół.
 • Wspieranie niskoemisyjnego rolnictwa – dofinansowania dla gospodarstw rolnych.
 • Wprowadzanie i realizacja polityk klimatycznych.
 • Współfinansowanie indywidualnych i biznesowych projektów proklimatycznych (fotowoltaika, innowacje technologiczne w biznesie).
 • Wprowadzenie system handlu emisjami.
 • Akcje zalesiania – docenienie potencjału lasów w walce ze zmianami klimatu.
 • Opodatkowanie emisyjnych (głownie CO2) środków transportu.
 • Monitorowanie jakości powietrza.
 • Budowa energooszczędnych budynków i całych osiedli.
 • Prowadzenie szeroko zakrojonych kampanii informacyjnych.

 

Organizacje pozarządowe stanowią istotne ogniwo w walce na rzecz przeciwdziałaniom zmianom klimatu. Działania pojedynczych osób nie przebijają się tak łatwo jak wspólne inicjatywy wielu obywateli i instytucji. W dzisiejszym bardzo skomplikowanym świecie pojedynczy obywatel nie ma fachowej wiedzy o wielu złożonych problemach, a obecność organizacji pozarządowych pozwala nam się w tym skomplikowanym świecie odnaleźć.  Jak możemy wesprzeć działania organizacji pozarządowych?

 • Aktywnie uczestniczyć jako członek danej organizacj
 • Wspierając działanie organizacji finansowo
 • Podpisując petycje organizowane przez te organizacje

 

 

KOD HTML – SKOPIUJ I UMIEŚĆ NA SWOJEJ STRONIE

<iframe src=”https://kreacjeinternetowe.pl/KGFF/zegar/ZegarKlimatyczny_BudzetCO2v3.html” style=”width:900px; height:165px;” frameborder=”0″ scrolling=”no”>

 

 

MATERIAŁY PRASOWE

 

MINIATURKI – POBIERZ VIDEO

1920×1080 – mp4 – H264

1920×1080 – MXF OP- PLIKI  -[POLSAT, TVN, TVP]

Zegar Klimatyczny
Zegar Klimatyczny
Zegar Klimatyczny
Zegar Klimatyczny
Zegar Klimatyczny
Zegar Klimatyczny

Pobierz pliki  (link do zdjęcia  – rozdzielczość – 2500 × 1667)