GREEN HERO

Specjalna nagroda BNP Paribas Green Film Festival

Green Hero

Specjalna nagroda BNP Paribas Green Film Festival, przyznawana przez Kapitułę Fundacji Green Festival i UN Global Compact Network Poland.

 

Nagroda „Green Hero” to wyróżnienie, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności związanej z ochroną środowiska, działalnością naukową, badaniami i walką o dobro naszej planety.

Statuetka, wykonana z odzyskanych części samochodowych, przedstawia postać nauczyciela, czyli nagrodzonego – „Green Hero” – który wskazuje tablicę z napisem „There Is No Planet B” Postać ucznia symbolizuje nas, mieszkańców planety, przypominając nam, że nie możemy pozostawać w tej kwestii bierni.

Aleksandra Wiśniewska

Nagrodę Green Hero za niezłomność w działaniach na rzecz praw człowieka i klimatu. 26-letnia Aleksandra Wiśniewska to przedstawicielka pokolenia, które chce zmieniać świat. Gdy studiowała na uniwersytecie londyńskim, na Morzu Śródziemnym rozgrywał się dramat dziesiątek tysięcy uchodźców, chcących dostać się na pontonach do Europy. Ola, widząc ich gehennę, z dnia na dzień kupiła bilet do Grecji, spakowała piankę do nurkowania i stawiła się w obozie Moria na wyspie Lesbos. W ciągu dnia pomagała imigrantom, w nocy jako płetwonurek ratownik wyławiała tonących uchodźców. Dwa lata temu stanęła na czele misji Polskiej Akcji Humanitarnej w dotkniętym wojną domową Jemenie, gdzie między innymi otworzyła siedem klinik.

Katarzyna Karpa -Świderek

Nagrodę Green Hero za determinację w codziennym komunikowaniu i edukowaniu w tematach związanych z klimatem, a zwłaszcza zanikiem bioróżnorodności, nie tylko w pracy, ale również prywatnie. Jak mówi: „Przy tym tempie eksploatacji zasobów Ziemi stanowimy zagrożenie już nie tylko dla licznych gatunków zwierząt, których nasze wnuki mogą nigdy nie zobaczyć, ale i dla samych siebie. Przykładem tego jest fala uchodźców, którzy z powodu suszy muszą opuszczać swoje domy poszukując nowego miejsca do życia” Katarzyna Karpa-Świderek jest Rzecznikiem Prasowym WWF.

Piotr Kleczkowski

Nagrodę Green Hero za wsparcie merytoryczne i zaangażowanie na rzecz edukacji klimatycznej trafiła do prof. Piotra Kleczkowskiego, autora książki „Smog w Polsce” z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2017 przewodniczący Polskiej Sekcji Audio Engineering Society. Obecnie – Koordynator Sieci Eksperckiej Lepsza Polska w zakresie ochrony środowiska. Ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej.

Michał Mikołajczyk

Nagrodę Green Hero za walkę z korupcją i walkę o klimat dla Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Jak mówi Michał Mikołajczyk – W Polsce produkujemy coraz więcej odpadów, a poziom recyklingu rośnie powoli. Wyzwań i problemów jest wiele: chaos w prawie, zmiany w projektowaniu opakowań, brak systemu kaucyjnego. Ale potrzebna jest też zmiana mentalna u konsumentów i producentów. – Recykling jest nieodzowny, ale jest już kolejnym etapem. Najpierw zapobiegajmy, minimalizujmy produkcję odpadów”

Tymon Zieliński

Nagrodę Green Hero za działania badawcze i edukacyjne na rzecz klimatu. Prof. dr hab.Tymon Zieliński jest liderem zespołu Badania i Edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Przedstawiciel Europy Środkowo- Wschodniej w procesie przygotowania Raportu ONZ dotyczącego stanu mórz i oceanów. W badaniach naukowych współpracuje z zespołami badawczymi z Polski i zagranicy, m.in. NASA, Alfred Wegener Institute w Poczdamie czy też uniwersytetami w Mediolanie i Florencji.

Michał Siwek

Nagrodę Green Hero za proekologiczne działania oraz promowanie działań ekologicznych wśród klientów banku odebrał Michał Siwek, Dyrektor Departamentu Międzynarodowy Food&Agri Hub BNP Paribas Bank Polska. Jak mówi: Rynek żywności ekologicznej na świecie jest wart ok. 130 dol USD. I rośnie bardzo szybko – 10-15 proc. w skali roku, co znaczy, że co ok. 5–7 lat podwaja się. Największymi rynkami są UE i USA, po 40 proc., Chiny 8 proc. Polska jest w ogonie. Statystyczny Polak wydaje ok. 8 euro rocznie na żywność ekologiczn

Paweł Deląg

Nagrodę Green Hero za proekologiczne działania, oraz promowanie proekologicznych wartości w filmach i przemyśle filmowym. Aktor filmowy, telewizyjny oraz teatralny, a także producent oraz reżyser. Paweł wystąpił w dwóch filmach o tematyce smogowej „PM 2,5” oraz „Piękna robota” w reżyserii Piotra Biedronia. W 2020 roku wyreżyserował film pt: „Pani Basia” – poruszający problem powikłań zdrowotnych związanych z smogiem w Krakowie. Jest przewodniczącym jury BNP Paribas Gren Film Festival, od początku powstania festiwalu.