GREEN HERO

Specjalna nagroda BNP Paribas Green Film Festival

Green Hero

Specjalna nagroda BNP Paribas Green Film Festival, przyznawana przez Kapitułę Fundacji Green Festival i UN Global Compact Network Poland.

 

Nagroda „Green Hero” to wyróżnienie przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności związanej z ochroną środowiska, działalnością naukową, badaniami i walką o dobro naszej planety.

Statuetka, wykonana z odzyskanych części samochodowych, przedstawia postać nauczyciela, czyli nagrodzonego – „Green Hero” – który wskazuje tablicę z napisem „There Is No Planet B” Postać ucznia symbolizuje nas, mieszkańców planety, przypominając nam, że nie możemy pozostawać w tej kwestii bierni.

Magdalena Popławska

Magdalena Popławska – jurorka BNP Paribas Green Film Festival, aktorka filmowa i teatralna na diecie bezmięsnej jest już od 23 lat, a niedawno przeszła na całkowity weganizm.  Jak mówi Magda: „Zjadanie zwierząt jest dla mnie niemoralne, ale chyba jeszcze gorsze jest to, że połowa jedzenia ląduje w koszu. W tym dobrobycie zapomnieliśmy o szacunku do tego, co jemy.

Zobacz wywiad- „Kino zaangażowane ekologicznie”

Paweł Deląg

Nagrodę Green Hero za proekologiczne działania oraz promowanie proekologicznych wartości w filmach i przemyśle filmowym. Aktor filmowy, telewizyjny oraz teatralny, a także producent oraz reżyser. Paweł wystąpił w dwóch filmach o tematyce smogowej „PM 2,5” oraz „Piękna robota” w reżyserii Piotra Biedronia. W 2020 roku wyreżyserował film pt.: „Pani Basia” – poruszający problem powikłań zdrowotnych związanych z smogiem w Krakowie. Jest przewodniczącym jury BNP Paribas Gren Film Festival, od początku powstania festiwalu.

Zobacz panel dyskusyjny: „Zielona Produkcja Filmowa”:

Tomasz Rożek

Nagrodę Green Hero za wkład i naukę w istotnych obszarach działalności związanej z ochroną środowiska,  i walką o dobro naszej planety. Tomasz Rożek , dziennikarzem naukowym Nauka. To lubię.   „Ta nagroda to dla mnie znak, że to co robię, ma sens. Że moje filmy, teksty czy wywiady na temat ochrony naszej planety są wartościowe i potrzebne. Osoby, które zajmują się edukacją, często czują, że to co robią, jest ważne, ale czasem brakuje nam potwierdzenia. Ta nagroda jest dla mnie tego dowodem i motywuje mnie do dalszej pracy. Dziękuję bardzo!” 

Zobacz wywiad- „Dlaczego postanowił popularyzować naukę”

Antek Smykiewicz

Antek Smykiewicz jest z naszym festiwalem związany od samego początku. W rozmowie dzieli się przemyśleniami czym dla niego jest bycie Green Hero i jak każdy z nas może wspierać na co dzień planetę np. nie marnując żywności.

Zobacz wywiad- Czy życie artysty może być zrównoważone?

Sebastian Szklarek

Nagrodę Green Hero za niezłomność w działaniach na rzecz ochrony klimatu. Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją ekohydrologia. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. Ekspert oceniający wnioski w NCBiR. Członek zespołów przygotowujących opracowania dotyczące przeciwdziałania suszy oraz planów gospodarowania wodami dla całych dorzeczy w Polsce. Od 2017 roku popularyzuje wiedzę o zasobach wody na blogu Świat Wody.

Zobacz wywiad- W sieci ekologicznych powiązań – co wpływa na nasze zasoby wodne?”

 

Aleksandra Wiśniewska

Nagrodę Green Hero za niezłomność w działaniach na rzecz praw człowieka i klimatu. 26-letnia Aleksandra Wiśniewska to przedstawicielka pokolenia, które chce zmieniać świat. Gdy studiowała na Uniwersytecie Londyńskim, na Morzu Śródziemnym rozgrywał się dramat dziesiątek tysięcy uchodźców, chcących dostać się na pontonach do Europy. Ola, widząc ich gehennę, z dnia na dzień kupiła bilet do Grecji, spakowała piankę do nurkowania i stawiła się w obozie Moria na wyspie Lesbos. W ciągu dnia pomagała imigrantom, w nocy jako płetwonurek ratownik wyławiała tonących uchodźców. Dwa lata temu stanęła na czele misji Polskiej Akcji Humanitarnej w dotkniętym wojną domową Jemenie, gdzie między innymi otworzyła siedem klinik.

Zobacz wywiad – „Kryzys wodny = kryzys humanitarny?”

Joanna Kulczycka

Nagrodę Green Hero za determinację w codziennym komunikowaniu i edukowaniu w tematach związanych z klimatem. Joanna Kulczycka, jest prezes Klastra Gospodarki o Obiegu Zamkniętym oraz profesor AGH w Krakowie. „Proste rzeczy, takie jak codzienne zakupy z wielorazową torbą materiałową czy przemyślane zakupy, mają duże znaczenie w skali globalnej”. 

Zobacz wywiad- Jak możemy się zaangażować w zrównoważony rozwój?”

Maria Piotrowska

Nagrodę Green Hero za niezłomność w działaniach na rzecz praw człowieka i klimatu. Dr Maria Piotrowska – Specjalistka ds. Afryki Wschodniej z Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak mówi Pani Maria: „Klasyczne projekty, którymi się zajmujemy, to m.in tworzenie nowych studni i naprawa starych w Sudanie Południowym, tworzenie sanitariatów głównie w szkole. Pomagamy także dziewczynkom, aby nie czuły się wykluczone menstruacyjnie”.

Zobacz wywiad –  „Jak Polska Akcja Humanitarna wspiera kraje opanowane przez kryzys klimatyczny”

Katarzyna Karpa-Świderek

Nagrodę Green Hero za determinację w codziennym komunikowaniu i edukowaniu w tematach związanych z klimatem, a zwłaszcza zanikiem bioróżnorodności, nie tylko w pracy, ale również prywatnie. Jak mówi: „Przy tym tempie eksploatacji zasobów Ziemi stanowimy zagrożenie już nie tylko dla licznych gatunków zwierząt, których nasze wnuki mogą nigdy nie zobaczyć, ale i dla samych siebie. Przykładem tego jest fala uchodźców, którzy z powodu suszy muszą opuszczać swoje domy poszukując nowego miejsca do życia”.

Zobacz wywiad – Dlaczego przekształcanie rzek w trakty wodne pogłębia problem suszy?”

Piotr Kleczkowski

Nagrodę Green Hero za wsparcie merytoryczne i zaangażowanie na rzecz edukacji klimatycznej trafiła do prof. Piotra Kleczkowskiego, autora książki „Smog w Polsce” z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 2017 przewodniczący Polskiej Sekcji Audio Engineering Society. Obecnie – Koordynator Sieci Eksperckiej Lepsza Polska w zakresie ochrony środowiska. Ekspert Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) Komisji Europejskiej.

Zobacz wywiad – Edukacja klimatyczna na uczelniach wyższych”

Michał Mikołajczyk

Nagrodę Green Hero za walkę z korupcją i walkę o klimat dla Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Prawnik, wolontariusz i pracownik Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Jak mówi Michał Mikołajczyk „W Polsce produkujemy coraz więcej odpadów, a poziom recyklingu rośnie powoli. Wyzwań i problemów jest wiele: chaos w prawie, zmiany w projektowaniu opakowań, brak systemu kaucyjnego. Ale potrzebna jest też zmiana mentalna u konsumentów i producentów. Recykling jest nieodzowny, ale jest już kolejnym etapem. Najpierw zapobiegajmy, minimalizujmy produkcję odpadów”

Zobacz wywiad- „Gospodarka obiegu zamkniętego”

Tymon Zieliński

Nagrodę Green Hero za działania badawcze i edukacyjne na rzecz klimatu. Prof. dr hab. Tymon Zieliński jest liderem zespołu Badania i Edukacji w zakresie klimatu i oceanów w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Przedstawiciel Europy Środkowo- Wschodniej w procesie przygotowania Raportu ONZ dotyczącego stanu mórz i oceanów. W badaniach naukowych współpracuje z zespołami badawczymi z Polski i zagranicy, m.in. NASA, Alfred Wegener Institute w Poczdamie czy też uniwersytetami w Mediolanie i Florencji.

Zobacz wywiad- Bioróżnorodność mórz i oceanów”

 

Michał Siwek

Nagrodę Green Hero za proekologiczne działania oraz promowanie działań ekologicznych wśród klientów banku odebrał Michał Siwek, Dyrektor Departamentu Międzynarodowy Food&Agri Hub BNP Paribas Bank Polska. Jak mówi: „Rynek żywności ekologicznej na świecie jest wart ok. 130 dol USD. I rośnie bardzo szybko – 10-15 proc. w skali roku, co znaczy, że co ok. 5–7 lat podwaja się. Największymi rynkami są UE i USA, po 40 proc., Chiny 8 proc. Polska jest w ogonie. Statystyczny Polak wydaje ok. 8 euro rocznie na żywność ekologiczną.”

Zobacz wywiad- Ekologiczne, etyczne i ekonomiczne koszty marnotrawstwa żywności”

 

Przemysław Furlepa

Przemysław Furlepa – Wiceprezes Zarządu w BNP Paribas Bank Polska. BNP Paribas w 2011 roku za kluczowy priorytet uznała działania wokół zapobiegania zmianom klimatu i podjęła zobowiązanie do rozszerzenia działań na rzecz różnorodności biologicznej, wody, powietrza, zasobów naturalnych i gospodarki o obiegu zamkniętym.Bank BNP Paribas od lat angażował się w działania proekologiczne na rzecz minimalizowania wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.

Zobacz wywiad- Jak Bank BNP Paribas pracuje ze swoimi klientami nad transformacją energetyczną?”