LICZNIK WYLESIANIA

LICZNIK WYLESIANIA  to kontynuacja projektu zainaugurowanego w roku 2021 w formie licznika emisji CO2 oraz licznika ginących gatunków (rok 2022). W tym roku zwracamy uwagę na kolejny istotny problem dla naszej cywilizacji, jakim jest wycinka lasów. Licznik pokazuje tempo wycinki lasów na przestrzeni ostatnich lat. Projekt ten ma na celu edukację poprzez pokazanie przyczyn i działań, jakie są możliwe do przedsięwzięcia, aby powstrzymać lub spowolnić ten proces.

CZYM JEST WYLESIANIE?
Wylesianie, inaczej deforestacja, to proces usuwania drzew z danego obszaru. Drzewa są wycinane w celu otrzymania m.in. nowych terenów pod zabudowę, uprawę roślin czy hodowlę zwierząt. Różnicą między wylesianiem a wycinką drzew jest to, że przy wylesianiu nie sadzi się nowych drzew.

OBSZARY NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTE WYLESIANIEM 
Kraje rozwinięte spowalniają proces wycinania lasów co wynika z większej świadomości jak degradujące dla otoczenia jest wylesianie.  W stabilnych krajach demokratycznych lasy są w większości chronione, a ich zasoby eksploatowane w sposób zrównoważony – na terenie Unii Europejskiej powierzchnia lasów znowu wzrasta. Jednak w wielu ubogich krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej lasy tropikalne są wycinane w zastraszającym tempie.  Szczególnie silną presję na wycinkę lasów tropikalnych nasilają wysokie ceny żywności, uprawa biopaliw, poszukiwanie i eksploatacja surowców naturalnych, w tym ropy, i związana z tym budowa dróg, pozwalająca na rozszerzanie się przemysłowej eksploatacji na wcześniej niedostępne tereny.

 

 

OGRANICZ SPOŻYCIE LUB CAŁKOWICIE ZREZYGNUJ Z WOŁOWINY I INNYCH PRODUKTÓW MIĘSNYCH

 

         CO MOŻEMY ZROBIĆ

 

  • WOŁOWINA. Hodowla bydła przyczynia się w największym stopniu do wylesiania lasów tropikalnych. 41% lasów jest karczowanych, by uzyskać grunt pod hodowlę bydła. To 2.1 miliona hektarów lasów każdego roku – czyli tyle co cała powierzchnia województwa śląskiego i opolskiego łącznie. Większość tych obszarów pozyskanych pod rozrastającą się hodowlę przemysłową znajduje się w Brazylii, gdzie 72% wylesiania jest spowodowana hodowlą bydła. ROZWIĄZANIE: ogranicz, a najlepiej zrezygnuj ze spożywania wołowiny.

 

  • SOJA. Wiele ludzi, myśląc o soi, myśli o tofu lub mleku sojowym, ale większość soi na świecie wykorzystuje się do produkcji paszy dla zwierząt lub do produkcji biopaliw. Na produkty spożywcze dla nas wykorzystuje się zaledwie 6% soi, a ponad 90% jest przeznaczane na paszę dla zwierząt, np. dla świń, którą transportuje się wiele tysięcy kilometrów (np. z Brazylii do Chin) oraz na produkcję oleju.
    ROZWIĄZANIE: ogranicz, a najlepiej zrezygnuj ze spożywania pozostałych produktów mięsnych.

 


OGRANICZ LUB WYBIERAJ OLEJ PALMOWY Z CERTYFIKOWANYCH ŹRÓDEŁ

 

 

  • Uprawa roślin oleistych przyczynia się do 18.4% wyciętych drzew, a olej palmowy z Indonezji miał w tym największy udział.
    ROZWIĄZANIE:  ogranicz lub wybieraj olej palmowy z certyfikowanych źródeł

 


DREWNO TYLKO ZE ZRÓWNOWAŻONYCH PLANTACJI

 

 

 

  • Trzecią największą przyczyną wylesiania są produkty pozyskiwane ze ściętych drzew. Chodzi tu głównie o papier, ale też drewno wykorzystywane do budowy. W rejonach tropikalnych drewno pozyskuje się, wycinając lasy pierwotne lub zastępując je plantacjami. W Europie czy Ameryce Północnej, drewno pochodzi z lasów plantacyjnych, które powstawały długi czas lub są posadzone na wcześniej niezalesionych terenach
    ROZWIĄZANIE: kupuj drewno i produkty drewniane za  zrównoważonej plantacji.