LICZNIK EMISJI CO2

LICZNIK EMISJI CO2 to projekt mający zachęcić do działania na rzecz ograniczenia emisji CO2. Zegar odmierza czas do tzw. GODZINY ZERO, czyli dnia, w którym temperatury Ziemi wzrośnie o 1,5 ° C w stosunku do ery przedprzemysłowej.

Projekt ten ma na celu edukację poprzez pokazanie przyczyn i działań, jakie są możliwe do przedsięwzięcia, aby powstrzymać lub spowolnić ten proces.

Wzrost temperatury o 1,5 ° C jest uważany przez ekspertów Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) za stosunkowo bezpieczny dla życia na Ziemi. Zgodnie z raportem specjalnym IPCC przy docelowym poziomie 1,5 °C, atmosfera ziemska może wchłonąć, licząc od końca 2017r., nie więcej niż 420 gigaton (Gt) CO2, jeśli mamy pozostać poniżej progu 1,5 ° C. Szacuje się, że roczne emisje CO2 – ze spalania paliw kopalnych, procesów przemysłowych i zmiany użytkowania gruntów – wynoszą około 42 Gt rocznie, co odpowiada 1332 tonom na sekundę. Przy emisjach na stałym poziomie oczekuje się, że budżet wyczerpie.

 


DZIAŁANIA INDYWIDUALNE

         CO MOŻEMY ZROBIĆ

 

  • Kupuj prąd z OZE lub załóż instalację fotowoltaiczną
  • Kupuj produkty lokalne i sezonowe, ogranicz jedzenie mięsa i nabiału
  • Nie kupuj nie potrzebnych rzeczy
  • Ogranicz używanie samochodu oraz podróże lotnicze
  • Korzystaj, kiedy możesz z transportu zbiorowego
  • Ociepl dom
  • Używaj z głową urządzeń AGD, RTV

 


DZIAŁANIA ZBIOROWE

 

 

  • Bierz udział w wyborach, pytaj kandydatów co zamierzają zrobić na rzecz przedziw działaniu zmianom klimatu.
  • Wspieraj organizacje działające na rzecz przeciwdziałaniu zmianom klimatu