WOLONTARIAT

Wolontariat

W ramach wolontariatu istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich. Należy poinformować o koniecznym do zrealizowania wymiarze godzinowym – przyjmujemy każdą liczbę godzin, będą one uwzględnione przy tworzeniu harmonogramu wolontariusza.

Po Festiwalu każdy wolontariusz będzie mógł odebrać zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Najbardziej zaangażowane osoby otrzymają również referencje. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie OC i NW. Nie są w stanie pokryć kosztów zakwaterowania i wyżywienia wolontariuszy.

Zgłoś się już teraz – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY