LICZNIK GINĄCYCH GATUNKÓW

LICZNIK GINĄCYCH GATUNKÓW 

Tempo wymierania gatunków współcześnie jest oceniane na 100 razy szybsze niż naturalne. Według naukowców warunkiem przetrwania cywilizacji jest podjęcie zdecydowanych kroków na przestrzeni 20-30 lat, by nie zatracić bioróżnorodności fauny i flory, która warunkuje istnienie gatunku ludzkiego

LICZNIK GINĄCYCH GATUNKÓW to kontynuacja projektu zainagurowanego w roku 2021 w formie ZEGARA KLIMATYCZNEGO wskazującego czas jaki pozostał do tego, aby wyzerować nasze emisje CO2. W tym roku zwracamy uwagę na drugi istotny problem dla naszej cywilizacji, jakim jest wymieranie gatunków. Licznik pokazuje tempo wymierania i liczbę gatunków na Ziemi oraz liczbę dzikich zwierząt na Ziemi na przestrzeni ostatnich 50 lat. 

Projekt ten ma na celu edukację poprzez pokazanie przyczyn i działań, jakie są możliwe do przedsięwzięcia, aby powstrzymać lub spowolnić ten proces.

PRZYCZYNA

ANTROPOGENICZNE PRZYCZYNY WYMIERANIA GATUNKÓW

 

         CO MOŻEMY ZROBIĆ?

 • Ogranicz spożycie mięsa, które wymaga bardzo dużej ilości pasz (większość uprawianych roślin nie jest zjadana przez ludzi, ale przez zwierzęta hodowlane)
 • Popieraj projekty nowych Parków Narodowych, Krajobrazowych, zachowania dzikości rzek, terenów, na których dzika przyroda będzie chroniona. 
 • Powstrzymaj się od inwestycji na terenach dzikich, a wszelkie nowe inwestycje realizuj w poszanowaniu przyrody, zapewniając dzikiej przyrodzie korytarze migracyjne.

 

ZANIECZYSZCZANIA ŚRODOWISKA

 

 

 • Ogranicz marnotrawienie żywności (nie kupuj na zapas!), ubrań i innych dóbr konsumpcyjnych – produkcja każdego produktu wymaga emitowania zanieczyszczeń.
 • Nie poddawaj się trendowi konsumowania więcej i więcej, nie ulegaj promocjom na rzeczy, które nie są Ci potrzebne.
 • Zadbaj o sprawność techniczną domowego pieca, oczyszczalni, samochodu i innych produktów emitujących zanieczyszczenia.
 • Popieraj projekty zaostrzające normy dotyczące emisji urządzeń.
 • Podróżuj w sposób przemyślany – zarówno w drodze do pracy/szkoły, jak i w czasie wakacji tak, aby podróże były nie tylko ekonomiczne, ale i ich wpływ na środowisko był możliwie jak najmniejszy. 
 • Segreguj śmieci.

 

NAMDIERNA EKSPLOATACJA ZASOBÓW

 

   

 • Ogranicz spożywanie mięsa, nie używaj futer.
 • Sprawdzaj czy żywność pochodzi ze zrównoważonych upraw, hodowli, połowów.
 • Nie kupuj dzikich zwierząt ani „pamiątek” z dzikich zwierząt! Nie bierz udziału w „atrakcjach” z udziałem dzikich zwierząt.

 

CELOWA ELIMIINACJA GATUNKÓW UWAŻANYCH ZA SZKODNIKI

 

 

 

 • Do pielęgnacji roślin ogrodowych używaj naturalnych środków pielęgnacji, nie używaj/ogranicz używanie pestycydów.

 

ZMIANY RELACJI MIĘDZYGATUNKTOWYCH W EKOSYSTEMACH

 

 

 

 • Wspieraj działania na rzecz ratowania zagrożonych gatunków
dron zegar1 klimatyczny

MATERIAŁY PRASOWE – Zdjęcia do pobrania – kliknij na miniaturce.